Kortnyheter

Kräver bättre vinterväghållning

Efter vintervägkaoset i slutet­ av november har Sveriges Åkeri­företag tappat tålamodet och skickar en skarp skrivelse­ till Trafikverket. Vinterväghållningen måste förbättras. Halkbekämpare och snöröjare måste­ snabbare ut på vägarna och information om vintervägkörning till utländska förare förbättras.

Från alla håll i landet får man höra och läsa om trafikkaos i samband med att första halkan och/eller första riktiga snöfallet kommer. Det är lika varje år, men de flesta är överens om att vinterväghållningen sköttes bättre förr anser Sveriges Åkeri­företag.
– De senaste dagarnas händelser med flera tunga ekipage som gått i diket visar tydligt att väghållningen är otillräcklig, ­säger Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföre­tag. En schabblig vinterväghållning medför inte bara stora kostnader i form av materiella och personliga skador, vi får också kostnader för försenade och uteblivna leveranser av varor som många gånger kan vara kritiska för dem som ska ha dem.

Standarden på vinterväghållningen kan också variera från ett område till ett annat beroende på att upphandlingen gjorts under olika tid med olika grundförutsättningar. Det betyder att utefter samma väg kan förhållanden vara olika när man kommer från ett område till ett annat utan att klimatet har förändrats.
– Självklart måste vi ha samma­ standard på vinterväghållningen i hela landet. Trafik­verket måste rycka upp sig och harmonisera såväl kriterier som se över upphandlingarna av tjänsterna, påtalar Johan Lindström.