Kortnyheter

Räkna med grot

Hur mycket skogsbränsle går det att ta ut från enskilda bestånd? Hur påverkar ett skogsbränsleuttag ekonomin på kort och lång sikt? Det kan skogsägaren analysera med hjälp av Skogforsks nya program FlisAvFlis.

– Vårt mål har varit att utveckla ett kalkylverktyg för skogsägare som ska slutavverka, gallra eller röja och funderar på att ta ut grot eller energived, säger Staffan Jacobson på Skogforsk.
Uttag av skogsbränsle ger högre intäkter vid avverkning, men kan samtidigt även sänka tillväxten. Uttag av skogsbränsle underlättar plantetablering, men kan kräva kompensationsgödsling. FlisAvFlis tar hänsyn till helheten och beräknar­ vilka intäkter som krävs för att åtgärden ska vara lönsam på sikt. Programmet är lätt att använda och kräver inga djupare förkunskaper om skogsbränsle eller skogsekonomi. Skogsägaren guidas genom programmet med hjälp av informativa texter.

– Vi vet att en del skogsägare och skogsföretag har varit skeptiska till skogsbränsleuttag just på grund av osäker­heten om de långsiktiga ekonomiska effekterna. FlisAvFlis ger här en bra överblick. Vi hoppas­ att detta verktyg ska öka skogsägarnas kunskap och intresse för skogsbränsle, avslutar Staffan­ Jacobson.

Programmet är gratis och kan laddas ned från www.skogforsk.se/verktyg