Kortnyheter

Bekämpningsområden mot granbarkborre

Skogsstyrelsen har fattat beslut om att inrätta bekämpningsområde mot granbarkborre i Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Bräcke och Ragunda kommuner. Skadorna bedöms vara minst lika stora som de som finns i södra Sverige.

– Ett bekämpningsområde innebär att vi inför speciella regler för skogsbruket under en begränsad tid. Tillsammans med skogsbruket och markägarna måste vi fokusera på att få största möjliga effekt på de akuta åtgärderna för att begränsa skadornas omfattning, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman (även på bild).

Beslutet innebär att maximalt tre skogskubikmeter (m3sk) gran som kan angripas av granbarkborre får lämnas kvar per hektar, att jämföra med normala fem m3sk. Detta gäller granar med en diameter över 15 centimeter på bark. Det angripna virket måste forslas till terminal, skogsindustri eller på annat sätt göras oanvändbart som yngelmaterial för granbarkborrar senast den 15 juli. Om skadan inträffar mellan den 15 juni och 15 september måste den skadade skogen avverkas och oskadliggöras inom fem veckor.

– Lokalt inom bekämpningsområdet finns det mycket stora risker för angrepp. Inom dessa områden bör inga granar med en diameter över 15 centimeter på bark, med undantag för högstubbar, lämnas kvar på hygget vid avverkning. Granar av stor betydelse för naturvården bör dock alltid lämnas kvar. Det betyder att andra trädslag får stor betydelse för miljöhänsynen, tillägger Anna Marntell, chef för Södra Västernorrlands distrikt.

Som underlag till beslutet finns bland annat flyginventeringar som genomförts av SCA Skog samt Skogsstyrelsens egna inventeringar. Föreskrifterna träder i kraft den första februari 2011.