Nyhet

Största ökningen någonsin för nya bilar under 2010

  • 289 000 personbilar och 38 000 lätta lastbilar under 2010
  • Prognos 2011: 295 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar
  • Rekord för miljöbilar och dieselbilar under 2010

– 2010 blev ett mycket bra bilår med kraftigt ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Räknat i antal fordon har det aldrig tidigare varit en så stor uppgång för personbilar och lätta lastbilar som under 2010. Förra året blev det åttonde bästa året någonsin för personbilar och det fjärde bästa för lätta lastbilar. Uppgången förklaras av den starka svenska konjunkturen och ett uppdämt köpbehov efter lågkonjunktur i kombination med finanskrisen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Kraftigt ökade registreringar av både personbilar och lastbilar under 2010
Under 2010 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 289 477 nya personbilar, vilket är en ökning med 35,6% jämfört med 2009 års siffra på 213 408. De totala lastbilsregistreringarna under 2010 uppgick till 42 655, en ökning med 29,5%. Motsvarande siffror för lätta lastbilar var 37 800, en ökning med 37,9% och tunga lastbilar över 16 ton 4 146, en minskning med 13,3%. Under enbart december ökade personbilsregistreringarna med 52,6 %, de totala lastbilsregistreringarna ökade med 33,9%, lätta lastbilar ökade med 39,2% och tunga lastbilar ökade med 2,8%.Räknat i antal fordon har det aldrig varit en så stor ökning som under 2010 av nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar.
 
Rekord för miljöbilar och dieselbilar under 2010
Andelen miljöbilar av de totala nyregistreringarna under 2010 var 40,1% och dieselandelen var 51,0%, vilket är de högsta nivåerna som hittills noterats. Under 2009 var miljöbilsandelen 38,1% och dieselandelen 41,0%. Även räknat i antal nyregistrerade nyregistrerade miljöbilar resp dieselbilar var det rekordnivåer under 2010.
Tre turbulenta år = 2008+2009+2010
Kombinationen av lågkonjunktur och samtidigt finanskris har fordonsindustrin tidigare aldrig upplevt. 1 + 1 = Gav faktor 3 när det gäller den kraft som träffade världens fordonsindustri under denna period – så även i Sverige. Som ett exempel kan nämnas att en av våra medlemmar hade sitt starkaste kvartal samtidigt som man hade sitt sämsta kvartal historiskt under denna treårsperiod – så snabbt svängde det. Följande faktorer bidrog till ett svagt 2009:
• Stort antal varsel om uppsägningar
• Oroligt ränteläge
• Osäker börs
• Osäkra bostadspriser
Allt detta låg som en stor våt filt över nybilsförsäljningen sista delen av 2008 och helår 2009 och totalmarknaden landade på 213 000 enheter. Glädjande för Sveriges del var dock att Euron, Norska samt Danska kronan var oerhört starka under denna tid. Detta fick till följd att dessa ”valutakunder” kom till Sverige och köpte upp så gott som alla begagnade bilar tack vare ca 25-25% valutarabatt, säger Bertil Moldén.
Sverige är alltid först ut i konjunktursvängningarna i Europa
Detta har varit ett faktum de senaste 35 åren och har gällt i såväl uppgång som nedgång och så även denna period. Sverige var ett av de första länder som flaggade för vikande orderingång likaväl som Sverige nu är först ur startblocken i uppgången, fortsätter Bertil Moldén.
Utskrotning av gamla bilar
BIL Sweden har gentemot Riksdag och Regering under flera år argumenterat för en rimlig ”skrotmorot” i storleksordningen SEK 5 000. I Sverige rullar idag varje dag ca 325 000 personbilar utan katalysator. En sådan gammal bil släpper ut farliga avgaser motsvarande 100 nya personbilar. För den skull har fordons-industrin i Sverige argumenterat för att skrota bort dessa ”gamlingar”. Tanken var då att dessa 5 000 kronor skulle räcka till kontantinsatsen att köpa en nyare bil för ca SEK 25 000 som både har katalysator, airbag, ABS bromsar och slirkontroll sk ESP. Detta i sin tur bidrar till att vi når nollvisionen snabbare. I 15 övriga Europeiska länder har man däremot stimulerat skrotning av gamla bilar för den som köpt en helt ny bil – i Tyskland med ca SEK 25 000 per bil. Detta i sin tur fick till följd att många tidigarelade sina köp under 2009 och därmed ”tömde skafferiet” på bilbeställningar inför 2010. Så blev inte fallet i Sverige, konstaterar Bertil Moldén.
Sverige 2010
Då flera svenska – såväl privat- som tjänstebilskunder – avvaktade med sina nybeställningar under 2009 innebar detta samtidigt ett uppdämt behov av att byta bil under 2010.
Flera varsel genomfördes inte, flera återanställdes, börsen återhämtade sig, ränteläget blev ok, bostadspriserna var relativt stabila – vilket fick till följd att bilkunderna återvände till bilhallarna.
I kombination med ovanstående så hade de flesta nybilsåterförsäljare brist på begagnade bilar och bjöd därför bra för kundens inbyte vilket ledde till en win/win situation för alla parter, säger Bertil Moldén.
Historisk ökning kalenderåret 2010
Aldrig tidigare i BIL Swedens 70-åriga historia har uppgången varit så stor i antal nya personbilar mellan två år – från 213 000 under 2009 till 289 000 under 2010 = 76 000 bilar.
Rut & ROT avdrag har starkt bidragit till den stora ökningen av lätta lastbilar. Framförallt är det snickare, målare, elektriker samt hushållsnära tjänsteföretag som köpt dessa populära transportbilar. Även för lätta lastbilar blev uppgången rekordhög under 2010 från 27 400 till 37 800 = drygt 10 000 fordon.
Vi kan också notera rekord under 2010 för både antalet och andelen miljöbilar och dieselbilar, säger Bertil Moldén.
Långa leveranstider
Den snabba svängningen i världsekonomin har gjort att leveranstiderna har dragit iväg i hela fordonsvärlden – så även i Sverige. På vissa populära volymmodeller kan man få vänta upp till sex månader för leverans, säger Bertil Moldén.
Prognos 2011
Vi går in i 2011 med relativt välfyllda orderböcker på såväl personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.
Detta i sin tur gör att vår prognos landar högre än förra året – nämligen 295 000 personbilar för 2011 samt 42 000 lätta lastbilar, avslutar Bertil Moldén.
Källa: BIL Sweden

logo
Redaktionen