Nyhet

Autoexperten inför tre års garanti

– Vi inför garantin för att kunderna ska känna sig trygga med kvaliteten på våra reservdelar, säger Ted Öqvist, vd för Autoexperten.
Om fel uppstår byts produkten ut mot en ny eller så reparerar de den kostnadsfritt. Kvitto gäller som garantibevis och ska uppvisas för att styrka köpet av varan. Garantin gäller vid normalt bruk av reservdelen. Garantin gäller inte vid skada som uppkommit genom felmontering, misskötsel, olyckshändelse, yrkesmässig användning eller tävlingsbruk.
 – Vi ska täcka hela verkstadens behov av kvalitetsprodukter och reservdelar. Lämnar du in bilen på en verkstad som köper delar från Autoexperten så gäller garantin även på de monterade delarna. Garantin är ett steg i att visa att vi gör bilägandet tryggt och lyfter fram vår roll som en expert inom fordonsbranschen, säger Ted Öqvist.

logo
Redaktionen