Nyhet

Nytt rekordår för fordonsgasen

År 2010 blev ett rekordår för fordonsgasen. Det såldes nästan 35 procent mer fordonsgas 2010 än 2009. Biogasandelen har ökat mer än naturgasen och totalt innehåller fordonsgasen mer än 60 procent biogas. Detta innebär att fordonsgasen har ersatt drivmedel motsvarande 100 miljoner liter bensin eller i snitt ca 63.000 personbilar. Koldioxidutsläppen från trafiken har således minskat med ca 180.000 ton.
– Det är oerhört roligt att fordonsgasen nu utvecklats från ett bränsle för entusiaster till ett etablerat miljöbränsle. Gas är idag Sveriges miljövänligaste drivmedel och en viktig del av framtidens fordonsflotta, säger Michelle Ekman, fordonsgasansvarig vid Energigas Sverige.
Under 2010 såldes det över 91 miljoner normalkubikmeter (Nm3) fordonsgas. Antalet gastankstationer i landet ökade också under året och nu finns det 122 stycken publika. Biogasproduktionen i Sverige ökar och andelen biogas som används till fordonsdrift ökar mest. Potentialen och efterfrågan är dock fortsatt långt större än produktionen.
– Fordonsgasen har som de flesta nya produkter på en mogen marknad en del barnsjukdomar. Vissa investeringar försenas pga bristande långsiktighet i styrmedlen och efterfrågan på biogas fortsätter vara större än produktionen. Om tillgången på fordonsgas hade varit lika stor som efterfrågan så hade vi sålt betydligt mer i år. Med ökad tillgång till gas kan utsläppen från trafiken minska ännu mer nästa år, avslutar Michelle Ekman, fordonsgasansvarig vid Energigas Sverige.

logo
Redaktionen