Nyhet

Prognos för miljöbilsmarknaden 2010

2011 räknar Gröna Bilister med att 120.000 miljöbilar säljs, på en totalmarknad av 300.000 nya bilar. Fördelningen av miljöbilarna bedöms bli 27 procent etanol, 6 procent biogas, 48 procent diesel, 16 procent bensin,  2,5 procent hybrider, 0,5 procent elbilar och laddhybrider.
– Vi slog miljöbilsrekord 2010, men 2011 kommer marknaden att stampa på stället eftersom det saknas ny stimulans och regeringen inte gett de långsiktiga besked marknaden behöver. Dessutom minskar miljöbilarnas miljönytta, eftersom osäkerheten om förmåner för gas- och etanolbilar ökar andelen dieslar bland tjänstebilarna, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, själv gasbilist.Enligt Gröna Bilisters prognos kommer inte heller elbilen att få något verkligt genombrott år 2011, trots flera uppmärksammade initiativ.
– Elbilen står inför sitt marknadsgenombrott, men 2011 är det ännu främst kommuner, elbolag och entusiaster som börjar köra på el. Det är delvis regeringens fel, eftersom superpremien år 2012 gör det väldigt lönsamt att vänta ett år. Det är bakvänt agerat och försämrar våra möjligheter att vara ett föregångsland.
– En tredjedel av de miljöbilar som säljs idag har utsläpp som ligger mellan 110 och 120 gram koldioxid per kilometer, långt över den gräns Gröna Bilister föreslog redan 2009. Regeringen förlorar hundratals miljoner kronor varje år genom att ge stöd till fordon som inte förtjänar vare sig stöd eller incitament.
Gröna Bilister föreslår regeringen fem konkreta punkter för att påskynda miljöbilsomställningen:

  1. Skärpt miljöbilsdefinition. Dagens miljöbilsdefinition är uddlös och driver inte på marknaden längre. 2012 bör definitionen kunna skärpas till 100 gram koldioxid. Marknaden är sedan länge beredd på en skärpt definition.
  2. Förnybart billigare än fossilt. Etanol- och gasbilar som körs på bensin gör ingen klimatnytta. Därför bör regeringen snarast säkerställa att E85 och biogas är billigare än bensin, t.ex. genom en beskattning av norsk modell, och en beskattning av fossila drivmedel baserad på kolinnehåll och klimatpåverkan.
  3. Avvecklingsbeslut. Gröna Bilisters sondering visar att det finns majoritet i riksdagen för Centerpartiets förslag att 2015 stoppa försäljningen av nya bilar som enbart kan gå på fossila drivmedel. För att ge marknaden tid att anpassa sig, bör lagförslaget komma under våren.
  4. Minskad bilism. Även miljöbilar orsakar föroreningar, klimatpåverkan och trafikolyckor. Därför bör regeringen stimulera kollektivtrafik, cykling och distansarbete, bl.a. genom att inte längre ge högst reseavdrag till bilister och lägst till cyklister.
  5. Biobränsleutveckling. Biogas, biodiesel, eldrift och etanol behöver fortsatt nationell stimulans för forskning, utveckling och marknadsintroduktion.

– Regeringen har slagit sig för bröstet över den svenska miljöbilsboomen länge nog nu. Det är dags att ta ett par nya steg för att påskynda omställningen mot hållbar bilism och inte låta 2011 bli ett mellanår.
Gröna Bilister har utnämnt biogas till Bästa  Bränsle, eftersom biogas har lägst klimatpåverkan, lägst hälsopåverkan och kan framställas av restprodukter. Men också etanol E85 har stora klimat-, miljö-, hälso- och fördelningspolitiska vinster jämfört med fossil bensin och diesel. Slutsatserna är i linje med Vägverkets och Naturvårdsverkets Bilindex, med EU-kommissionens biobränsledirektiv och med FN:s klimatpanels slutsatser.
– Att gå från fossilt till förnybart är ett stort steg i rätt riktning, och vi avvisar kategoriskt alla försök att likställa alla typer av miljöbilar. Välj en miljöbil, välj en som kan tankas på förnybara drivmedel och tanka rätt!

logo
Redaktionen