Produktnyheter

AppMo använder huvudet…

Appro lanserar inom kort AppMo 2.0 som löser problemet med att veta hur mycket klämkraft skruven utsätts för under montering och i ”arbete”. AppMo 2.0 löser också problemet med de spridningseffekter som uppstår vid monteringen.

Vid montering av skruvar med tillhörande mutter och brickor så är det förspänningskraften (klämkraften) mellan plåtarna som eftersträvas. Det räcker således inte bara att tillföra ett moment om man inte vet vad detta moment ger för klämkraft i förbandet. Förspänningskraften kan variera kraftigt om man inte har koll på alla de parametrar som det tillförda momentet. Planerad lansering av AppMo 2.0 planeras till våren 2011.

www.appro.se

logo
Redaktionen