Nyhet

Rekordlåga dödstal bland motorcyklister

Antalet motorcyklister är rekordhögt samtidigt som antalet dödsolyckor är rekordlågt. Sveriges MotorCyklister, SMC, ser detta som ett resultat av motorcyklisternas ökade intresse för egen fortbildning.
Under 2010 omkom 36 motorcyklister i trafikolyckor. Under 2007 var motsvarande siffra 59 personer. En förklaring till den positiva utvecklingen är motorcyklisters ökade deltagande i frivillig fortbildning. SMC har sedan 70-talet erbjudit förarkurser för motorcyklister och de senaste åren har intresset för att gå en kurs ökat lavinartat. 2010 hade SMC inte mindre än 15 000 kursplatser runt om i landet. Inför kommande säsong slår antalet kurser alla rekord för att tillgodose det ökade intresset att bli en bättre MC-förare.
SMC genomförde 2010 en undersökning för att ta reda på motorcyklisters åsikter om fortbildning och för att se vilken effekt fortbildning ger.  Drygt 1.700 personer svarade och av dem hade drygt 70 procent gått en någon typ av MC-fortbildning. Svaren visar tydligt att man deltar i fortbildning för lära sig mer och känna sig säkrare som motorcyklist. Två tredjedelar anser att risken att bli inblandad i en olycka minskar efter en kurs. Över 70 procent anser att fortbildning ger dem en bättre förmåga att undvika kritiska situationer.
Närmare 90 procent anser att deras färdigheter förbättrats efter att de gått kurs. En stor andel menar också att de har fler resurser och verktyg för att fokusera bättre i trafiken som ett resultat av fortbildningen. En effekt var också att nästan hälften tog färre risker vid MC-körning efter fortbildning.
– Detta är ett gott betyg för SMCs kursverksamhet och säger en hel del om motorcyklisternas säkerhetsmedvetande, säger SMCs generalsekreterare Jesper Christensen.
– Varje år satsar tusentals motorcyklister stora resurser i form av tid och pengar för att öka sin egen säkerhet genom kurser. Resultatet speglar ett ökat säkerhetsmedvetande bland motorcyklisterna och vi skördar nu frukterna av vår satsning i och med den positiva olycksutvecklingen, fortsätter Christensen.
Undersökningen visar också att de allra flesta kör motorcykel för att det är roligt eller för att det ger en frihetskänsla. Att gå en kurs för motorcykel har för en majoritet också gett ökad körglädje. Studien visar också att motorcyklister är positiva till att förnya sina körkunskaper med jämna mellanrum.
Studien som genomförts av dr Elaine Hardy och SMC kommer att presenteras vid VTI:s Transportforum onsdag 12 januari av SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen.

logo
Redaktionen