Kortnyheter

Mählers rustar

AB Mähler & Söner tar nu ytterligare ett kliv framåt genom att omstrukturera sina tillverkningsenheter. Under senare delen av föregående decennium led företaget av lönsamhetsbekymmer och detta har resulterat i ett antal effektiviseringsåtgärder. Bland annat har företaget renodlat sin verksamhet, från att ha varit både komponenttillverkare med egen svets, bläster och måleriverksamhet samt montering, har man nu styrt över till att köpa alla komponenter för att enbart fokusera på utveckling och montering.

Nu tas nästa steg för att bli ännu ­effektivare och öka nyttjandegraden av befintlig verksamhet. Detta görs genom att koncentrera monteringen till en och samma enhet vilket innebär att verksamheten i Edsbyn flyttas upp till Rossön, cirka 15 mil norr om Östersund. Omorganisationen och flytten av verksamheten i Edsbyn, beräknas vara färdig till månadsskiftet maj/juni 2011. All personal i Edsbyn erbjuds tjänst i Rossön.