Nyhet

Sveriges fordonsverkstäder kan tjäna miljonbelopp!

Svenska fordonsverkstäder har en stor potential att öka sin lönsamhet. En verkstad med tio mekaniker kan på ett år tjäna miljonbelopp genom att man själv utför reparationer och tjänster som tidigare lämnats bort till underleverantörer.
– Vi vill driva utvecklingen och öka lönsamheten i en bransch som inte upptäckt sin fulla potential, säger Torbjörn Seger, VD för Würth i Sverige.
Idag förlorar fordonsverkstäderna stora intäkter genom att inte vara tillräckligt uppmärksamma på dolda kostnader och intäktsmöjligheter.
– Tiden att hantera förbrukningsmaterial är ofta underskattad och många verkstadsjobb lämnas bort av gammal vana. Vi vill hjälpa verkstäderna att hitta sin fulla potential, säger Torbjörn Seger.
– Vi kan minska en fordonsverkstads kostnader för hantering, fakturor och administration med upp till 40 %. Det gör vi bland annat genom vårt servicekoncept ORSY och genom att ha en mycket hög närvaro hos våra kunder. Vi avlastar kunden, så dom kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Håkan Larsson, divisionschef Fordon på Würth. En fordonsverkstad som ökar produktiviteten från 80 till 86 % ökar intäkten med nästan 500.000 kronor om året, bara
genom att arbeta effektivare, fortsätter han.
Att minimera de dolda kostnaderna är ena sidan av vägen mot ökad lönsamhet för fordonsverkstäderna. Att förvandla dolda intäktsmöjligheter till reella intäkter är den andra. Det vill Würth göra genom att erbjuda Würth hela vägen – produkter, tjänster och kompetens som bidrar till bättre affärer.
Håkan Larsson tar ett exempel:
– Omkring 30 % av alla bilar i Sverige har stenskott på vindrutan. Att laga stenskott är ett enkelt och lönsamt arbete som kan utföras på en verkstad. Våra beräkningar säger att en verkstad med tio mekaniker, som lagar fem stenskott var i månaden tjänar över 300.000 kronor om året. Det kan man väl kalla en riktig glädjekalkyl?
Würth ser en positiv framtid för fordonsverkstäder som utnyttjar möjligheterna att göra bättre affärer:
– Även mindre verkstäder kan öka sina intäkter med miljonbelopp genom att göra rätt saker, arbeta effektivare, minimera dolda kostnader och se de nya intäktsmöjligheter som vi erbjuder.
VD Torbjörn Seger avslutar:
– Vi vill att verkstadschefer och inköpare på verkstäderna ska få upp ögonen för sin fulla potential och ta vara på dessa möjligheter. Det handlar om att förändra en del vanor och beteenden, och det kommer omgående att ge mycket positiva effekter på lönsamheten.

logo
Redaktionen