Nyhet

Definitiva nyregistreringar under 2010

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 289.684 nya personbilar under 2010, vilket är en ökning med 35,7 procent jämfört med 2009.  De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 42.778, vilket är en ökning med 29,9 procent jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 37.902, en ökning med 38,3 procent och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4.162, en minskning med 13,0 procent jämfört med 2009.
Nyregistreringar december 2010
Under december 2010 registrerades enligt de definitiva siffrorna 29.770 nya personbilar, vilket är en ökning med 53,7 procent jämfört med samma månad året innan. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4.643 under december, vilket är en ökning med 37,5 procent jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4.107, en ökning med 42,8 procent och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 455, en ökning med 6,6 procent jämfört med december 2009.

logo
Redaktionen