Nyhet

”Rött ljus” – Är det alkolåsen eller handhavande som felar?

Under de senaste dagarna har debatten kring alkolåsen i Transportstyrelsens villkorade körkortsprogram för dömda rattfyllerister förts högt och lågt. Några menar att alkolåsen stoppat dem och påvisat att de har alkohol i utandningsluften trots att de säger sig inte druckit en droppe alkohol. Hur kan detta vara möjligt, är det verkligen alkolåsen det är fel på?
– Att detektera alkohol i utandningsluften är en avancerad process som kräver stor noggrannhet i mättekniken, säger Thomas Bergdahl, ansvarig för Dräger Alkolås i Sverige.
När det gäller Transportstyrelsens villkorade körkortsprogram så gäller skärpta krav för klienterna bland annat med återblås under färd och tätare serviceintervall där alkolåsets händelselogg förs över till en server. Ur den informationen får klientens handläggare på Transportstyrelsen information om utandningsprov, tjuvstarter och annat som är viktigt för bedömningen av klientens förehavanden och fortsatta verksamhet. I föreskrifterna som deltagarna får inför sitt deltagande framgår det tydligt vad han/hon ska tänka på innan t.ex. ett utandningsprov. Man ska inte äta eller dricka något 10 minuter innan ett utandningsprov, och man ska dessutom skölja munnen med vatten. Detta är viktigt att tänka på då många vanliga livsmedel innehåller alkohol, där rester i munhålan lätt detekteras av alkolåset, s.k. munalkohol.
De blir också tydligt informerade om att alla former av hygienprodukter för munhåla, t.ex. munskölj, inte kan användas då vissa av dem innehåller alkohol. Spolarvätska och andra typer av rengöringsmedel och desinfektionsmedel får inte förvaras i fordonets kupéutrymme, då även de ofta innehåller alkohol. Deltagarna i programmet får underteckna ett avtal där de bekräftar att de tagit del av och förstått de regler och anvisningar som finns samt förbinder sig att använda alkolåsen på ett korrekt sätt. Tyvärr kan man se att det inte alltid efterlevs, och då är det lätt att skylla på felaktigt fungerande alkolås som anledning till överträdelserna.
Transportstyrelsen utesluter inte klienter enbart baserat på misstanke om 1 positivt utandningsprov (t.ex. munalkohol). Information från ordinationsläkare, blodprov och alkolåsets händelselogg konsulteras alltid innan beslut fattas.
Regelverket för Transportstyrelsens bedömningar kommer att ändras per 2012-01-01, grundtanken i Transportstyrelsens villkorade körkortsprogram kvarstår; att villkorat körkort ska ses som en möjlighet att på ett säkert sätt köra bil efter en rattfylleridom.
Dräger, som är en av två leverantörer av alkolås i programmet, erbjuder enbart nya alkolås då de föredrar att klienterna behåller sitt alkolås efter villkorstidens slut. Användande av nya alkolås innebär också att driftsäkerhet, kvalité och mätnoggrannhet blir bättre än för ett begagnat alkolås. Modern teknik i alkolåset har funktioner för att förhindra att felaktiga mätningar sker.
Drägers alkolås är också det alkolås som MHF rekommenderar för denna verksamhet. Alkolåset är godkänt enligt CENELEC:s Europeiska standard och dess svenska motsvarande norm SS-EN: 50436-1 för personer dömda för rattfylleri samt 50436-2 för frivillig- och kvalitetssäkrande användning. Dessutom är det enligt gällande lagkrav E-godkänt.

logo
Redaktionen