Nyhet

Ackrediterade bilverkstäder ”släcker” allt fler tvåor

Allt fler bilägare låter en ackrediterad bilverkstad ”släcka” de tvåor som bilen fått vid den obligatoriska kontrollbesiktningen. Under 2010 släckte ackrediterade bilverkstäder tvåor på närmare 178.000 fordon som vid kontrollbesiktning fått krav på efterkontroll. Det är en ökning med över åtta procent jämfört med 2009.
– Det kan spara både tid och pengar och ge mindre miljöpåverkan om du kan göra reparation och kontroll hos en ackrediterad bilverkstad som finns i närheten istället för att åka tillbaka till besiktningsstället, säger Tomas Holm, enhetschef på Swedac, som ackrediterar bilverkstäder.
Totalt är över 1.000 bilverkstäder runt om i landet ackrediterade av Swedac för att släcka tvåor. Förutsättningen för att en verkstad ska få släcka tvåor är att verkstaden själv utfört reparationen. En bilägare kan alltså inte själv reparera sitt fordon och få tvåan släckt hos en ackrediterad bilverkstad.

logo
Redaktionen