Nyhet

Kickstart på bilåret 2011

– Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade registreringar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Fordonsregistreringarna är en viktig konjunkturmätare och siffrorna för januari är ett av flera tecken på den urstarka svenska ekonomin. Glädjande är den stora uppgången för tunga lastbilar där utleveranserna äntligen kommit igång, säger Bertil Moldén.
– För att inte bryta den positiva trenden på bilmarknaden är det viktigt att regeringen snabbt lämnar besked om hur tjänstebilsbeskattningen kommer att se ut från 1/1 2012. Nuvarande nedsättningsregler av förmånsvärdet för alternativbränslebilar – såsom gas, etanol, elhybrider – bör förlängas i tre år för att inte störa eller t.o.m. punktera hela den hittills så framgångsrika miljöbilssatsningen, säger Bertil Moldén.
– Denna senfärdighet från regeringens sida kommer också påverka valet av tjänstebilar på ett negativt sätt. Detta är oacceptabelt, säger Bertil Moldén.
– Dieselbilarna fortsätter att ta marknadsandelar och dieselandelen nådde 60,8 procent i januari, vilket är den högsta andelen någonsin för en enskild månad. Det här är bra för miljön eftersom en dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och drar 30 procent mindre bränsle än motsvarande bensinbil, säger Bertil Moldén.
 

Kraftig ökning för både personbilar och lastbilar
Under januari registrerades 19.244 nya personbilar, vilket är en ökning med 24,0 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 37,1 % under januari till 3.139. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i januari med 37,2 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 40,1 %.
Minskad miljöbilsandel i januari
Antalet registreringar av miljöbilar ökade under januari med 7,4% och uppgick till 6.038. Andelen miljöbilar i januari var 31,4%. Det kan jämföras med en andel på 36,2 % i januari förra året.
Rekordhög dieselandel i januari – 60,8 procent
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 68,8 % i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 60,8 %, den högsta andelen någonsin för en enskild månad. Januari förra året var dieselandelen 44,6 %.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under januari med 77,2 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 68,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 42,0 % i januari i år jämfört med 30,8 % januari förra året.

logo
Redaktionen