Nyhet

Ny teknik kan ge billigt biobränsle

Professor Jonas Hedlund vid Luleå tekniska universitet studerar zeolitmembran i ett avancerat svepelektronmikroskop.


Forskare vid Luleå tekniska universitet har lyckats hitta ett kostnadseffektivt sätt att rena syntesgas från koldioxid med så kallade zeolitmembran. Med extremt små hål i membranen kan gasen renas från CO2 och utvecklas till prisvärda biobränslen som till exempel metanol och BioDME (dimetyleter).
– Genom att vår membranteknik är billigare än teknik man använder idag så kan man sänka priset på metanolen så att vi har råd att köpa den som fordonsbränsle, säger professor Jonas Hedlund vid Luleå tekniska universitet
Med finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning (SFF) och i nära samarbete med det strategiska forskningsprojektet Bio4Energy har Jonas Hedlunds forskargrupp kommit ett stort steg på väg att separera CO2 med hjälp av zeolitmembran. Han är en av 13 forskare i landet som fått medel från SFF (drygt 21 miljoner kronor) för materialforskning av strategisk betydelse för Sverige. Det stora perspektivet är att genom ”Green Technology” utveckla biobränslen i pappers- och massaindustrin.
Zeolitmembran är ett slags superfilter med extremt små hål (en halv nanometer) som man kan anpassas efter vad som ska ta sig igenom. Det finns idag annan teknik för att separera koldioxid från syntesgas men den är dyr. Målsättningen i SSF-projektet är att utveckla membran som gör detta på ett mer kostnadseffektivt sätt, vilket forskarna är på god väg att lyckas med.
– Vi har kommit ett stort steg på väg och har upptäckt att när vi har högt tryck på syntesgasen, precis som i en industriell process, så fungerar de zeolitmembran som vi har idag jättebra, säger Jonas Hedlund.
I en anläggning som byggts upp vid ETC Energitekniskt centrum i Piteå har forskarna nyligen kunnat genomföra några första tester, berättar Jonas Hedlund.
– Då visade det sig att när vi satte in ett av våra vanliga membran, så kunde vi separera koldioxid ganska effektivt från syntesgasen, säger han.
Matematisk modellering och en tidigare studie där man hittat en metod att göra membranen effektivare, tyder på att det går att få ännu bättre resultat om man gör tester i anläggningen under högre tryck
– Vi har än inte hunnit testa vid höga tryck, men just dessa studier får oss att tro att vi med den förbättringsmetoden ska få jättebra resultat, som bara är några månader bort, säger Jonas Hedlund som räknar med att det kan finnas små pilotanläggningar med zeolitmembran under nästa år.
Ett annat spår i det pågående SSF-projektet är att med hjälp av zeolitmembran rena utspädd butanol och etanol från vatten som man fått fram genom jäsning (fermentering) av biomassa. Även i det avseendet är gängse tekniker dyra och energikrävande.

logo
Redaktionen