Nyhet

Dramatisk sänkning av koldioxidutsläppen från bilar

Från och med 1 maj i år kommer en ökad låginblandning av biobränsle i bensin och diesel att vara tillåten, vilket kommer att minska klimatpåverkan från bilar. BIL Sweden har tagit fram en lista på de personbilsmodeller som kan köras på E10, dvs bensin med upp till 10% inblandning av etanol. E10 kommer att vara tillåten att säljas från och med 1 maj i år.
Stor positiv effekt på CO2-utsläppen
-Den ökade låginblandningen av biobränsle i bensin och diesel är mycket glädjande ur miljösynpunkt. Det är en billig och enkel åtgärd som snabbt ger stor effekt på utsläppen av koldioxid från större delen av bilparken, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
-Enligt BIL Swedens beräkningar ger den ökade låginblandningen i bensin och diesel betydande minskningar av koldioxidutsläppen. De minskade utsläppen på årsbasis motsvarar de årliga utsläppen från 170 000 genomsnittliga bensindrivna personbilar i beståndet, avslutar Bertil Moldén.
Från den 1 maj 2011 kommer inblandning av upp till 10% etanol i 95 oktanig bensin att vara tillåten. Bränslet kommer att kallas E10. En bränslekvalitet (företrädesvis 98 oktanig bensin), som får innehålla upp till 5% inblandning av etanol, kommer att finnas tillgänglig för de bilmodeller som inte kan använda E10. Idag innehåller all 95 oktanig bensin i Sverige 5% etanol.
Även dieselbilarna minskar sina utsläpp
Från den 1 maj i år kommer även låginblandningen av biobränsle i diesel att öka. Därmed blir det tillåtet att blanda i upp till 7% FAME (Fatty Acid Methyl Ester, t.ex. RME) i all diesel. Alla dieselpersonbilar bedöms kunna använda detta bränsle.
Den ökade låginblandningen av etanol i 95 oktanig bensin och FAME i diesel är en följd av föreskrifter i det europeiska bränslekvalitetsdirektivet.
Rekommendationslista
BIL Sweden, som är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar, har tagit fram en lista på vilka personbilsmodeller som kan köras på E10, dvs bensin med upp till 10% etanol. Listan innehåller biltillverkarnas rekommendationer.

logo
Redaktionen