Nyhet

Koldioxidsnåla dieselbilar störst på miljöbilsmarknaden

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari 2011 visar att dieselbilar med koldioxidutsläpp på max 120 g/km dominerar på miljöbilsmarknaden. I Stockholms län var varannan nyregistrerad miljöbil i januari en dieseldriven ”120-grammare”. Samtidigt tappar både etanolbilar och gasbilar marknadsandelar.
Västernorrlands län var det län under januari 2011 som hade den högsta andelen miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet och Jämtlands län hade den högsta dieselandelen. Den största procentuella ökningen av det totala antalet nyregistrerade personbilar under 2010 hade Västernorrlands län med ett plus på 70,2 procent följt av Östergötlands län med en ökning på 38,7 procent. För riket som helhet var ökningen 24 procent. Stockholms kommun var den kommun som hade det högsta antalet nyregistrerade bilar och Göteborg det näst högsta antalet under januari 2011.
– Dieselandelen av nybilsregistreringarna i Sverige nådde rekordnivån 61 procent i januari. I Jämtlands län var dieselandelen hela 79 procent. Den ökade dieselandelen under senare år, inte minst av koldioxidsnåla ”120-grammare”, är en viktig förklaring till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskat med 15 procent bara under de tre senaste åren, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.
– Den minskade andelen etanolbilar och gasbilar av nybilsregistreringarna i januari beror sannolikt på osäkerheten kring den framtida tjänstebilsbeskattningen. Det är inte acceptabelt att tjänstebilsinnehavarna och bilbranschen ännu inte fått konkreta och klara besked om hur tjänstebilsbeskattningen kommer att se ut fr.o.m. januari 2012, säger Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar januari 2011
Västernorrlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under januari 2011 då 42,6% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Norrbottens län med 40,5% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 31,4% under januari 2011 jämfört med 36,2% under januari 2010.

Dieselbilar per län – nyregistreringar januari 2011
Den högsta dieselandelen under januari 2011 hade Jämtlands län med 79,2% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Västernorrlands län med 74,9%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under januari 2011 var rekordhöga 60,8% jämfört med 44,6% under januari 2010.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun januari 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under januari 2011 till 4 765 vilket är 26,0% fler än under januari 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 3 474 registreringar, en uppgång med 18,9%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Västernorrlands län med ett plus på 70,2%, följt av Östergötlands län med en ökning på 38,7% och Gävleborgs län med plus 35,2% under januari 2011.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under januari 2011 med 2 464 följt av Göteborg med 1 010 registreringar. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen