Produktnyheter

Säkerhet genom funktionalitet – Fathantering

Produkter för en säker hantering av farliga ämnen har sysselsatt Denioas AB i över 25 år. Ett särskilt focus ligger på system för hantering av fat, dessa utmärker sig i hög funktionalitet och optimal säkerhet för människor och miljö.
Denios erbjuder ett brett sortiment av Produkter för hantering av fat. Allt från manuella fatkärror eller fatlyftar till transport med truck (fatgripare, fatlyft och fatvändare) eller för att använda i ett kransystem (Fattänger, fatgreppare och spännklogripare):
– stort antal fat kan utan problem transporteras både vertikalt och horisontellt,
– även i ett smalt utrymme är en enkel och flexibel lastning möjlig,
– en stabil konstruktion ger livslång kvalitet.
Många av produkterna uppfyller redan kraven enligt ATEX-Direktiv 94/9/EG och kan därmed även användas inom explosionsfarliga områden.
Inte mindre genomtänkt är urvalet av förslag av fatverktyg med både manuella och elektriska fatöppnare. Verktygen från DENIOS har en funktionalitet till de tekniska krav som ställs av användaren. Fatpumpar i olika materialvarianter är anpassade efter ämnet som ska pumpas. I sortimentet finns det många praktiska prylar, såsom fatlyftstänger, fattrattar, lock och fatkilar. Produkter som underlättar det vardagliga arbetet och som gör arbetet med farliga ämnen lättare och bidrar till en säkrare arbetsplats.
www.denios.se

logo
Redaktionen