Nyhet

All time high för dieselandelen

– Dieselandelen av nybilsregistreringarna nådde rekordnivån 62 procent i februari. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil och den ökade dieselandelen är en viktig förklaring till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige sjunker i rekordfart, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
Fortsatt bra tryck i bilhallarna
– Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i februari och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. De starka registreringssiffrorna visar att det är bra fart i den svenska ekonomin, fortsätter Bertil Moldén.
Kraftig uppgång för lastbilar
– Uppgången för både lätta och tunga lastbilar är ett gott tecken på den ökade ekonomiska aktiviteten i samhället vilket i sin tur innebär ett ökat behov av lastbilstransporter, säger Bertil Moldén.
Osäkerhet om tjänstebilsbeskattningen ger minskad andel alternativbränslebilar
– Andelen etanolbilar och gasbilar har minskat hittills i år, vilket sannolikt beror på osäkerheten kring den framtida tjänstebilsbeskattningen. Det är inte rimligt att tjänstebilsinnehavarna och bilbranschen ännu inte fått konkreta och klara besked om hur tjänstebilsbeskattningen kommer att se ut fr.o.m. januari 2012, framhåller Bertil Moldén.
Rekordstor minskning av nya bilars CO2-utsläpp under 2010
-Enligt en rapport från Transportstyrelsen och Trafikverket i förra veckan minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin under 2010, avslutar Bertil Moldén.

Kraftig ökning för både personbilar och lastbilar
Under februari registrerades 20 993 nya personbilar, vilket är en ökning med 16,8 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari, har registreringarna ökat med 20,1 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 40,4 % under februari till 3 865. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 38,9 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i februari med 43,8% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 28,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 40,8 % och tunga lastbilar har ökat med 33,9 %.
35,4 procent miljöbilar i februari
Antalet registreringar av miljöbilar ökade under februari med 8,3 % och uppgick till 7 426. Andelen miljöbilar i februari var 35,4 %. Det kan jämföras med en andel på 38,1 % i februari förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 33,5 %, jämfört med 37,3 % samma period förra året.
62,0 procent dieslar i februari
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 45,6 % i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 62,0 %, vilket är den högsta nivån någonsin för en enskild månad. Februari förra året var dieselandelen 49,7 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 61,4 % jämfört med 47,4 % samma period förra året.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under februari med 66,5 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 64,4 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 46,0 % i februari i år jämfört med 32,7 % februari förra året.
Källa: Bilsweden.

logo
Redaktionen