Nyhet

Veho Bil har förvärvat Philipson Bil i Sverige

Veho Group Oy Ab har genom sitt svenska dotterbolag Veho Bil AB förvärvat Philipson Västra Svealand Bil Ab med anläggningar i Falun, Karlstad och Örebro. Philipson Bil är återförsäljare för Mercedes-Benz person-, transport- och lastbilar, Nissan person- och transportbilar samt Chrysler, Jeep och Dodge personbilar. Verksamheten omfattar även verkstads- och reservdelsförsäljning. Philipson Bil har 105  anställda och omsätter cirka 429 miljoner kronor. Philipson Bil har sitt ursprung i den bilrörelse Gunnar V. Philipson startade i Stockholm 1908. Rörelsen i Karlstad påbörjades 1935 och år 1952 i Örebro och Falun. Förvärvet innebär att Veho Group i Sverige kommer att ha drygt 175 medarbetare och en omsättning på cirka 1.000 miljoner kronor.
Veho Group är den ledande bilhandelskoncernen i Finland och är verksam också i Baltikum och i Sverige. Verksamheten omfattar import, detaljhandel och serviceverksamhet för personbilar och nyttofordon. Bolaget grundades 1939 som distributör för Mercedes-Benz i Finland och företaget är fortfarande familjeägt. Veho-koncernens omsättning uppgick till 910 miljoner euro (8,7 miljarder kronor)  år 2010 och koncernen sysselsätter för närvarande mer än 2.000 personer.
Veho Groups långsiktiga verksamhetsområde har hittills varit Finland och de baltiska länderna (Estland, Lettland och Litauen) samt Stockholm i Sverige, där koncernen har dotterbolag. Veho Group förvärvade Thituson Bil i Stockholm 2007. Nu utvidgas verksamheten ytterligare igenom förvärvet av Philipson Bil.
– Veho Bil har utvecklats positivt i Stockholm. Nu vill vi fortsätta att växa i Sverige. Philipson Bil har uppvisat en stark tillväxt under de senaste åren och Veho uppskattar det goda arbetet som personalen har utfört. Nu är vi i det unika läget där vi kan utnyttja erfarenheten från flera anläggningar i Sverige och även detaljhandeln i Finland och de baltiska länderna, säger Jan Bergh, vd för Veho Bil.
Veho Group importerar Mercedes-Benz, smart och Maybach personbilar, Mercedes-Benz nyttofordon samt Setra bussar och Fuso Canter lastbilar. Veho Groups dotterbolag Auto-Bon Oy importerar bilar av märket Citroën och dotterbolaget Maan Auto Oy bilar av märket Peugeot. För Veho-koncernens detaljhandel svarar Veho Bilaffärer Ab i Finland. Veho Bilaffärer säljer utöver koncernens egna märken Mercedes-Benz och Citroën även Honda, Ford och Škoda.
Till koncernen hör även Assistor Oy Ab, som tillhandahåller logistiktjänster för bilar och reservdelar, vilka bl.a. omfattar leveranshanteringen av ca 20 bilmärken. Logistikcenter för bilar är belägna i Hangö frihamn i Finland och i Paldiski frihamn i Estland och för reservdelar i Esbo.

logo
Redaktionen