Produktnyheter

Ny skikttjockleksmätare, Elcometer 456

Karl Deutsch Nordiska AB i Västerås lanserar en helt ny generation av skikttjockleksmätare där man lyckats kombinera en rad smarta funktioner i ett ännu mer lättanvänt instrument än någonsin tidigare.
Elcometer 456 har en ny stor färgdisplay där man enkelt kan läsa av uppmätt skikttjocklek. Svenska instruktioner visas direkt i displayen på ett ännu tydligare sett än tidigare. Instrumentet har gjorts mer robust och störsäkert för att passa den tuffa miljö där den gör mest nytta samtidigt som den nya ergonomiska designen gör att instrumentet ligger rätt i handen. 
Nämnvärda nya funktioner

  • Snabba mätningar, 70 mätvärden/minut
  • Autoroterande display i färg permanent upplyst
  • Minne för kalibreringar
  • Namnge minnen med valfria tecken
  • Automatisk kalibrering enligt ISO 19840
  • Bluetooth och USB i alla modeller
  • Fria uppgraderingar av mjukvara via medföljande programvara ElcoMaster
  • Testcertifikat ingår

Ny version av den fria programvara ElcoMaster 2.0
Ett dokumenterat mätresultat är viktigt för såväl användare som slutkund. Dokumentationen tryggar dig från reklamationer samtidigt som man kan visa att ställda krav uppnås och en god kvalitet uppnås. Med nya ElcoMaster 2.0 kan man enkelt anpassa sina rapporter för olika applikationer. Programmet kan även hantera andra typer av mätningar för ytkontroll som t ex fukt & temperatur, ytprofil, glans mm i en och samma rapport.
www.kdn.se

logo
Redaktionen