Produktnyheter

DPF Super Clean

DPF Super Clean används för högeffektiv­rengöring av dieselpartikelfilter. Med en speciell additivblandning rengörs partikel­filtren effektivt och ekonomiskt. Produkten är användbar i samtliga diesel­motorer och kan blandas med samtliga diesel­drivmedel. Strax före fulltankning tillsättes DPF Super Clean i dieseltanken. 375 milliliter räcker till 60-80 liter diesel. DPF Super Clean används för permanent och fullständig filterrengöring under bilens drift.
www.pro-tec-sweden.se

logo
Redaktionen