Nyhet

Henkel tillkännager en prishöjning

Mot bakgrund av ökande kostnader för råmaterial genomför Henkel, med omedelbar verkan, en prishöjning för vissa produktgrupper inom industrilim och ytbehandling. Storleken på prishöjningen varierar baserat på marknadssegment och teknologi. I medeltal varierar prishöjningen med mellan 10 och 25 procent.
– Denna prishöjning beror på en höjning av kostnaderna för råmaterial som pågått under de senaste 15 månaderna. Speciellt påverkas produkter baserade på olja och naturgas. Fortsatt stor global efterfrågan tillsammans med kapacitetsbegränsningar i primära råmaterial inom kemikalie- och hartslager har ytterligare begränsat tillgången och drivit priserna för råmaterial uppåt, meddelar företaget i ett pressmeddelande.
Av detta skäl kommer Henkel att genomföra ytterligare prishöjningar i följande kategorier: smältlim, polyuretan, vattenbaserade lim och ytbehandlingsprodukter. Henkel känner sig tvingade att ta detta steg för att kunna garantera leverans av samma högkvalitativa produkt- och servicestandard som förväntas av dess kunder.
www.henkel.com

logo
Redaktionen