Nyhet

Beskattning står i vägen för E10

Foto: Statoil.


E10 har diskuterats flitigt i Svergie den senaste veckan. Bakgrunden till låginblandning av etanol i bensin är att minska de fossila koldioxidutsläppen och minska beroendet av olja som energikälla. I bakgrunden ligger EUs direktiv om tio procents inblandning av biodrivmedel mätt på energibasis vid år 2020.
För Sverige skulle en övergång till E10 vara ett stort och viktigt steg mot att uppfylla EUs direktiv och för att sänka koldioxidutsläppen är låginblandning ett kraftfullt verktyg. Tyvärr finns inte incitamenten på plats för att E10 ska slå igenom i det korta perspektivet. Frivillig inblandning av etanol sker nämligen bara om det är ekonomiskt lönsamt.
Regeringen har endast beslutat om skattebefrielse för etanolinblandning upp till 6,5 procents inblandning. Eftersom man alltså inte behöver betala energiskatt på etanoldelen i bensin för en inblandning på upp till 6,5 procent kommer den inblandningen att vara lönsam.
Den överskjutande inblandningen av etanol upp till tio procent (E10) är således bara lönsam om etanolen är billigare än bensinen, men trots att bensinpriserna har gått upp kraftigt den senaste tiden måste de gå upp ytterligare ett par kronor för att bli dyrare än etanolen. Därför är det inte troligt att E10 slår igenom det närmaste året.
– Sverige behöver en tydlig plan för hur vi ska uppfylla direktivet till 2020. Vi har ett utbyggt nät för distribution av mycket mer miljövänliga drivmedel än E10, nämligen E85, ED95 och biogas. Vår önskan är att vi utnyttjar denna resurs, som vi har kunnat bygga upp tillsammans och med rätt incitament från samhället, för att fortsätta stärka upp dessa drivmedel, säger Anders Fredriksson, SEKAB.
– Självklart bör detta inte utesluta tydliga incitament för högre andel låginblandning i bensin. Tillsammans kan det göra Sverige mindre beroende av olja och sänka våra fossila koldioxidutsläpp långt mer än EUs direktiv.

logo
Redaktionen