Nyhet

Smarta parkeringslösningar för elbilar

Fortum har lanserat Charge & Drive, en nyckelfärdig lösning för laddinfrastruktur för elbilar. I lösningen, som är anpassad för publika parkeringsmiljöer, används mobilen för upplåsning, betalning och information om lediga stolpar. Först ut i Sverige är ett pilotprojekt Fortum genomför tillsammans med Stockholm Parkering. Det är P-hus Vartofta på Södermalm som får fyra laddstolpar.
Charge & Drive är ett resultat av det samarbete kring elbilsanvändning Fortum och Stockholms stad har drivit sedan 2008. En del i det projektet var att titta på vilken typ av laddinfrastruktur som behövs för att underlätta övergången till elfordon. Samtidigt har ett liknande projekt pågått i Esbo, Finland.
– Tillgången till laddningsmöjligheter utanför hemmet och arbetsplatsen kommer att vara mycket viktig för att en person ska ta steget och låta nästa bil bli en elbil. För att möjliggöra en så snabb omställning som möjligt och därmed minska miljöbelastningen från transportsektorn är det viktigt att utbyggnaden av infrastrukturen ligger steget före, det säger Marie Fossum, ansvarig för affärsutveckling på Fortum.
Idag finns en del utmaningar med en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur vid parkeringsplatser i gatumiljö. Fortums Charge & Drive riktar sig därför till företag som erbjuder parkeringsmöjligheter för sina kunder, exempelvis parkeringsoperatörer och handelscentra, men även kommuner.
-Med Charge & Drive lanseras nu en fullservicelösning som tar hänsyn till kundernas behov av kostnadseffektivitet och enkelhet, samtidigt som det möter elbilsägarnas krav på laddinfrastrukturen – enkelt, öppet och med möjlighet att via mobilen kunna se var det finns lediga stolpar. Nu när fordonen lanseras på bred front är det viktigt att avsaknaden av laddinfrastruktur inte bromsar omställningen, säger Marie Fossum, Fortum.
Under 2008 startade Fortum sitt samarbete med Stockholms stad kring elfordon och infrastrukturen för laddning. Samarbetet med Stockholms stad sker med en gemensam vision ”Stockholm: Elbilsstad 2030” och har hittills inneburit att runt 60 laddplatser installerats vid utvalda parkeringar i Stockholm liksom ett större projekt där fokus legat på beteendefrågor och laddningsmönster.
Fortums mål att möjliggöra en bred introduktion av elfordon i Sverige och Finland och därmed att reducera utsläppen från trafiksektorn, samtidigt som det också innebär en energieffektivisering då elmotorn är fyra gånger så effektiv.
Fortums huvudfokus är att utveckla den infrastruktur som behövs och identifiera vilka krav en övergång till elfordon ställer på elnätet. Inom ramen för Norra Djurgårdsstaden arbetar Fortum aktivt med att integrera laddinfrastrukturen i energisystemet. Elfordon är en del av de åtgärder som möjliggör framtidens hållbara städer.

logo
Redaktionen