Nyhet

Sveriges mål för förnybara drivmedel nås 2012

Redan 2012 kommer vi att använda mer än tio procent förnybara drivmedel i den svenska transportsektorn. Det kan man utläsa av Energimyndighetens kortsiktsprognos.
– Vi har en mycket god utveckling i Sverige. Kostnaderna för att odla och tillverka förnybara drivmedel sjunker medan bensin och diesel blir allt dyrare. Det är hög tid att höja målet för förnybara drivmedel och ge fortsatt drivkraft för miljövänlig utveckling i transportsektorn mellan 2012 och 2020. Det krävs miljardinvesteringar för att gå vidare, och med stora volymer blir kostnaden per liter lägre för konsumenten. Branschen behöver veta skattevillkoren fram till 2020 så kan vi öka produktionen av klimatsmarta bränslen till rimliga kostnader, säger Gustav Melin, vd i Svebio.
– Idag används 10-procentsmålet av en del politiker för att tala om att vi är nöjda med att nå målet och så vill man bromsa utvecklingen. Man siktar på fel mål. Att stoppa klimatförändringarna är det verkliga målet, säger Gustav Melin.
Det förnybara i transportsektorn består av biodrivmedel som etanol och biodiesel, HVO diesel (ex. Preems talloljediesel), samt förnybar el som används för att driva järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Om allt detta räknas samman hamnar vi på 10,4 procent förnybart i transportsektorn redan 2012.
Energimyndighetens beräkning är baserad på de styrmedel som redan finns på plats. Myndigheten utgår från att låginblandningen stannar vid 6,5 etanol i bensin respektive 5 procent biodiesel i diesel, på grund av det tak för skattebefrielse som införts i Sverige. Man räknar inte med att Sverige kommer att utnyttja möjligheten att låginblanda 10 procent etanol och 7 procent biodiesel, som ett nytt EU-direktiv tillåter.
Biodrivmedelsföretagens egna uppskattningar visar att det är rimligt att ersätta minst 20 procent av bensin och diesel med biodrivmedel till 2020. Dessutom måste man räkna med högre andel förnybar el till fordon, varför ett 25-procentsmål är fullt realistiskt.
– Det enda sättet att bryta transportsektorns negativa trend med ökade CO2-utsläpp är energieffektivisering kombinerat med ökad användning av förnybara klimatsmarta drivmedel och grön el.  Nuvarande politiska ambitioner är inte tillräckliga för att bryta den negativa trenden inom transportsektorn, säger Lena Dahlman, biodrivmedelsexpert på Svebio.

logo
Redaktionen