Nyhet

Koldioxidutsläppen lägre än officiella siffror

Koldioxidutsläppen från nya personbilar sjunker i rekordfart i Sverige. Under de senaste fem åren har utsläppen minskat med 22 procent enligt de officiella värdena, som rapporteras till EU-Kommissionen. I de officiella värdena tas dock ingen hänsyn till de lägre utsläppen från biobränslen som etanol och biogas. Tar man hänsyn till biobränslen i beräkningarna har utsläppen minskat med 25 procent sedan 2005 och Sverige ligger med sina 134 g/km under 2010 bland de länder inom EU som har lägst utsläpp.
Den officiella mätmetoden tar inte hänsyn till om drivmedlen är fossila eller förnybara. Exempelvis räknas etanol som bensin och biogas som naturgas, vilket överskattar de verkliga utsläppen. Det officiella värdet för nya bilars koldioxidutsläpp, som Transportstyrelsen har rapporterat till EU-kommissionen, sjönk från 164 gram/km under 2009 till 151 gram/km under 2010, vilket är en rekordstor sänkning för ett enskilt år.
Det verkliga värdet, där hänsyn tas till de lägre utsläppen från biobränslen var enligt BIL Swedens beräkningar på ungefär oförändrad nivå, under 2010, 134 gram/km. Orsaken till att det verkliga värdet inte sjönk var en nedgång i andelen nyregistrerade etanolbilar, beroende på osäkerhet när det gäller förmånsvärdet på dessa bilar efter 1 januari 2012.

Period Officiellt värde CO2 g/km Verkligt värde (fossil CO2 g/km)
2005 194 179
2006 189 169
2007 181 160
2008 174 139
2009 164 133
2010 151 134

– Den snabba utvecklingen mot bilar med allt lägre koldioxidutsläpp är mycket glädjande. Det är dock olyckligt att de officiella CO2-värdena inte tar hänsyn till biobränslenas lägre utsläpp, vilket särskilt drabbar Sverige som har en jämfört med andra länder förhållandevis hög andel nyregistrerade bilar som är anpassade för ickefossila drivmedel, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– När det gäller utsläpp av fossil koldioxid – det som skapar klimatproblemet – är Sverige ett av de länder inom EU som har absolut lägst utsläpp från nya bilar, säger Bertil Moldén.
Fakta om statistiken:
Se BIL Swedens hemsida för mer information om de olika mätmetoderna – här används den s k klimatkonventionsmetoden. Andelen bensin- respektive E85-tankning för E85-bilar baseras på Vägverkets rapport ”Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex” 2008-10-10. För att kunna följa den långsiktiga utvecklingen håller vi andelen konstant och justerar inte för det dagsaktuella värdet för andelen bensintankning av etanolbilar. Observera att det verkliga värdet inte avser livscykeljusterade värden utan utsläpp av fossil koldioxid vid bilkörning.

logo
Redaktionen