Nyhet

Näst bästa mars någonsin för nya personbilar

– Fordonsmarknaden i Sverige fortsätter att vara mycket stark. Personbilsregistreringarna i mars var de näst högsta och registreringarna av lätta lastbilar de högsta någonsin för en marsmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Uppgången i mars är imponerande om vi betänker att vi jämför med mycket bra registreringssiffror i mars förra året för både personbilar och lätta lastbilar, fortsätter Bertil Moldén.
Kraftigt uppåt för tunga lastbilar
– Registreringarna av tunga lastbilar stiger kraftigt, vilket visar att hjulen i den svenska ekonomin rullar allt snabbare och behovet av lastbilstransporter ökar, säger Bertil Moldén.
Sex av tio nya bilar är dieslar
– Dieselandelen av nybilsregistreringarna under det första kvartalet i år låg på 60 procent och vi ligger nu klart över den genomsnittliga europanivån på drygt 50 procents dieselandel. Den ökade dieselandelen är positiv ur miljösynpunkt eftersom en dieselbil drar 30 procent mindre bränsle och släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil, avslutar Bertil Moldén.

Kraftig ökning för både personbilar och lastbilar
Under mars registrerades 29 527 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,1 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars, har registreringarna ökat med 18,0 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 29,7 % under mars till 4 789. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 35,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i mars med 29,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 35,7 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 36,0 % och tunga lastbilar har ökat med 34,6 %.
38,1 procent miljöbilar i mars
Antalet registreringar av miljöbilar ökade under februari med 28,7 % och uppgick till 11 244. Andelen miljöbilar i mars var 38,1 %. Det kan jämföras med en andel på 34,1 % i mars förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 35,4 %, jämfört med 35,9 % samma period förra året.
59 procent dieslar i mars
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 40,8 % i mars. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 59,0 %. Mars förra året var dieselandelen 48,2 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,4% jämfört med 47,7 % samma period förra året.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under mars med 78,1 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 60,8 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 46,3 % i mars i år jämfört med 33,2% mars förra året.

logo
Redaktionen