Kortnyheter

Lägre och kortare lastbilar i framtiden

I framtiden kan lastbilarna bli lägre och kortare. Detta som en följd av ett förslag som EU- kommissionen är på väg att ta fram. Det handlar om en förordning som ska ersätta tidigare direktiv beträffande typgodkännande av fordon samt mått och vikt. De nya reglerna ska börja gälla från den 1 november 2014, skriver Sveriges Åkeriföretag. För Sveriges del innebär förslaget bland annat att fordonshöjden på 4,5 meter riskerar att minskas till 4 meter och släpvagnars längd till max 12 meter inklusive dragstången. De nuvarande svenska undantagen för dimensioner måste behållas för att värna produktiviteten och motverka kostnadsökningar, anser Sveriges Åkeriföretag i en skrivelse till näringsdepartementet.