Produktnyheter

Mutterdragare utan slag och vibrationer

Med jGun Dual Speed+ breddar Hytorc sortimentet ytterligare och erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ som har stor fokus på HMS-frågor. jGun Dual Speed+ är helt enkelt en mutterdragare utan slag och vibration och med en ljudnivå på endast 76 dB.
Risken med traditionella slående mutterdragare som ger hand- och armvibrationer kan ge tillfälliga besvär som köldkänsla, domningar och nedsatt känsel vilket kan öka risken för olycksfall. De kan även ge bestående skador som vita fingar, nerv- och muskelpåverkan.
– För kunder som ställer krav på att åtdragningen skall gå snabbt och vara enkel är det här en ekonomisk produkt. Genom att den är slag och vibrationsfri kan montören använda verktyget till dess att arbetet är klart utan tidsrestriktioner som det finns när man arbetar med slående verktyg. För arbetsgivaren är en investering i den här typen av produkt snabbt återbetald av samma orsak. Det är varken produktionseffektivt eller hälsomedvetet att arbeta med slående maskiner. Sjukdomar eller skador orsakade av vibrationer kan bli kostsamt ur flera perspektiv både för montören och arbetsgivaren, säger Elisabeth Matzén på Hytorc.
jGun Dual Speed+ är också ett momentverktyg och finns i modeller fördelat på 263 Nm upp till 4 400Nm. Med endast 6 Bars lufttryck ger verktyget fullt moment. Transportläge i upp till 225 Rpm och ett åtdragningsläge i upp till 17 Rpm. Luftregulatorn är standardutrustad med en analog manometer men kan även utrustas med en digital manometer för mer exakt och lätt avläsning. Verktyget har en ergonomisk pistolgreppsutformning och kan enkelt kompletteras med insextapp och standard eller specialanpassade mothåll.

logo
Redaktionen