Nyhet

Regeringen gynnar bilar med fossilbränsle

– Regeringens förslag till förändring av förmånsbeskattningen för bilar kommer att gynna dieselbilarna på bekostnad av bilar som kan drivas med biodrivmedel. Det motverkar regeringens eget mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar till det förslag som i sina huvuddrag presenterats av finansminister och miljöministern i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
Osäkerheten kring dagens regelverk har lett till att andelen bilar som kan köras med förnybara drivmedel minskat mycket kraftigt. Andelen miljöbilar som kan drivas enbart med fossilt bränsle har däremot ökat och utgjorde i början av 2011 mer än 80 procent. Det visar Svebios kartläggning (se figur).

– Med det nya regelverkat kommer den här trenden att förstärkas. De bilar som kan drivas med E85 och biogas har svårt att konkurrera på marknaden, och behöver ett extra stöd. Flertalet förmånsbilsägare betalar sitt eget bränsle – alltså vill förarna ha en så liten kostnad som möjligt per kilometer. Att tanka diesel är i nuläget billigare per kilometer än E85. Det är denna prisskillnad som sänkningen av förmånsvärdet kompenserar – en kompensation som nu rycks undan för E85-marknaden.
– Om regeringen känner oro för att etanol- och gasbilarna inte tankas med biodrivmedel är det lätt att åtgärda saken genom att införa ett tankningsvillkor för sänkt förmånsvärde, exempelvis att man måste tanka minst 70 procent med biodrivmedel om man har en flexifuel- eller bifuelbil.
– Regeringens politik är svår att förstå i ett läge då oljepriserna stigit till nya rekordnivåer, och trafiksektorn inte klarar att minska sina växthusgasutsläpp, avslutar Gustav Melin.

logo
Redaktionen