Nyhet

Drivmedlet ED95 fortsätter att öka

Under mars månad toppade SEKAB försäljningen av det etanolbaserade biodrivmedlet ED95. Jämfört med månaden innan steg försäljningen med 17 procent. Det är en mycket positiv utveckling och ett tecken på att det finns ett sug efter gröna alternativ inom transportsektorn. ED95 är ett förnybart drivmedel för tunga transportfordon bestående av 95 procent hållbar etanol från brasilianska sockerrör. Drivmedlet är utvecklat för modifierade dieselmotorer och sänker utsläppen av fossil koldioxid med närmare 90 procent jämfört med vanlig diesel.
Hittills i år har efterfrågan på ED95 ökat varje månad. Under det första kvartalet 2011 har försäljningen av ED95 ökat med 21 procent jämfört med samma period året innan. En stor del av ökningen kommer från busstrafik. Det är glädjande att fler bussbolag har valt att satsa på bioetanol.
– Transportsektorn står för en stor och ständigt växande del av utsläppen av fossil koldioxid, därför är det extra kul att det går så bra för vårt gröna alternativ. ED95 sänker koldioxidutsläppen med upp till 90 procent och minimerar utsläppen av partiklar, det är en vinst för både vår hälsa och för miljön, säger Sofie Indevall, produktchef för ED95 på SEKAB.
SEKAB har utvecklat det här förnybara biodrivmedlet för tunga transportfordon med syfte att minska beroendet av fossila drivmedel i transportbranschen och erbjuda ett väl beprövat grönt alternativ till diesel. ED95 är utvecklat för modifierade dieselmotorer i lastbilar, bussar samt andra tunga fordon och har en lika hög verkningsgrad som diesel. Samtidigt gör den rena förbränningen av etanol i anpassade dieselmotorer att fordonen klarar de högsta utsläppskraven till och med utan partikelfilter.
– Genom att öka användningen av klimateffektiv etanol i tunga fordon får man både en stor klimatvinst, cirka 80 procent, och en hög bränsleeffektivitet. Denna kombination blir allt viktigare i utvecklingen av hållbara biodrivmedelssystem. Dessutom förbättras den lokala luftmiljön vilket är speciellt viktigt för till exempel stadsbussar, säger Pål Börjesson, docent vid Lunds Tekniska Högskola.
Förutom hållbar bioetanol innehåller ED95 även tillsatser av vatten, tändförbättrare samt denaturerings- och korrosionsskyddsmedel. Inget annat.

logo
Redaktionen