Nyhet

Branschstandard för arbete med högvoltssystem i fordon

Fordon med helt eller delvis elektriska framdrivningssystem (drivlinesystem) blir allt vanligare och kräver ny utbildning/kunskap och insikt i hur dessa system fungerar. Detta gäller även andra högvoltskomponenter som ingår i ett fordon.
Innehållet i handboken anknyter till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2006:1) samt tillämpliga delar av svensk standard SS-EN 50110-1, som till en viss del är tillämpliga vid arbete med elektriska högvoltssystem och energilager (batterier, kondensatorer etc.).
Detta innebär att arbetet måste utföras i enlighet med dessa föreskrifter, som exempelvis att det alltid skall finnas en dokumenterad elarbetsansvarig person på varje arbetsplats. För att säkerställa att arbetet utförs fackmässigt skall reparation och service av fordon med högvoltskomponenter alltid ske i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Denna handbok vänder sig till den som hanterar fordon med helt eller delvis elektriska framdrivningssystem med information om:
• hur man identifierar fordonet
• generell beskrivning av olika elektriska drivsystemen
• de olika typerna av elektriska energilager (batterier, kondensatorer etc.)
• ansvarsfrågor på en arbetsplats
• kompetensfrågor
• hantering av risker

logo
Redaktionen