Nyhet

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den ökade andelen dieselbilar och den minskade andelen etanolbilar. I Stockholms län har dieselandelen ökat från 36 procent till 63 procent under de tre senaste åren och etanolbilsandelen har minskat från 30 procent 2008 till 7 procent av de totala nybilsregistreringarna under det första kvartalet i år. Gotlands län var det län under jan-mars 2011 som hade den högsta andelen miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet och Jämtlands län hade den högsta dieselandelen.
– En av förklaringarna till den minskade andelen etanolbilar är att regeringen dragit ut på tiden med att ge klara besked om den framtida tjänstebilsbeskattningen. Tjänstebilsinnehavarna har istället i stor utsträckning valt att satsa på dieselbilar, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.
– I Jämtlands län, som har den högsta dieselandelen, är tre av fyra nya bilar dieslar idag. Det är samma andel som i Belgien, det land i Europa som har den högsta dieselandelen, säger Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-mars 2011
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-mars 2011 då 42,1% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Västra Götalands län med 40,1% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 35,4% under jan-mars 2011 jämfört med 35,9% under jan-mars 2010.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-mars 2011
Den högsta dieselandelen under jan-mars 2011 hade Jämtlands län med 75,5% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 74,4%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-mars 2011 var 60,4% jämfört med 47,7% under jan-mars 2010.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-mars 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-mars 2011 till 18 057 vilket är 22,2% fler än under jan-mars 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 13 112 registreringar, en uppgång med 15,5%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Västernorrlands län med ett plus på 40,7%, följt av Hallands län med en ökning på 26,2% och Gävleborgs län med plus 23,3% under jan-mars 2011.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-mars 2011 med 9 763 följt av Göteborg med 3 903 registreringar. Sorsele var den kommun som hade minsta antalet registreringar med 4 bilar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen