Nyhet

Toyota satsar på laddning utan sladd

Efter flera års framgångsrika tester med laddhybridbilar lägger Toyota nu kraft på nästa steg i kedjan – laddningen av elbilar och laddhybrider. Ett projekt som Toyota prioriterar är induktiv laddning, dvs sladdlös laddning där det räcker att bilen står nära laddstationen.
Förutom själva el- och laddhybridfordonen och deras räckvidd är infrastrukturen en av de viktigaste frågorna som måste lösas. Toyota har under flera år arbetat med att utveckla sladdlös, induktiv laddning. Det är ett långsiktigt arbete, som på sikt kräver att fler aktörer medverkar – såväl bilföretag som t ex elbolag för att det ska bli kommersiellt framgångrikt.
Ända sedan den legendariska Prius-modellen lanserades 1997 har företaget tillverkat mer än tre miljoner hybrider och byggt upp omfattande kunskap och erfarenhet kring alternativa drivlinor och den infrastruktur som krävs för att fortsätta utvecklingen mot lägre miljöpåverkan.
Företaget har haft laddhybrider i trafik sedan 2008 och sedan drygt ett år tillbaka rullar en testflotta om drygt 600 laddhybrid­bilar runt om i världen (varav två i Sverige). Om bara drygt ett halvår startar den kommersiella tillverkningen av Prius som laddhybrid.
Som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet med induktiv laddning har Toyota inlett ett tekniksamarbete med det amerikanska företaget WiTricity vilket även innebär att Toyota investerar i företaget.
WiTricity är ett avknoppningsföretag från Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det är ett av de världsledande företagen inom trådlös energiöverföring med den så kallade resonansmetoden, som gör det möjligt att ladda ett fordon effektivt även på avstånd från laddenheten. Metoden anses som mer effektiv än elektromagnetisk induktionsladdning, som dessutom kräver att fordonen står mycket nära laddstationen.
Toyota arbetar brett med olika teknikpartners. WiTricity är ett av de företag som Toyota nyligen träffat samarbetsavtal med, andra exempel är Microsoft och Tesla. Syftet med samarbetena är att på sikt erbjuda de bästa lösningarna för en framtidssäker och hållbar mobilitet med så liten miljöpåverkan som möjligt.

logo
Redaktionen