Nyhet

Mitsubishi klär om bilarna

Mitsubishi har utvecklat en ny miljövänlig bilklädsel, som sänker koldioxidutsläppen med 20 procent. Det nya materialet består av en kombination av bomull och PET-plast. Redan till sommaren börjar det nya materialet användas i tillverkningen av Mitsubishis bilsäten.
I billinteriörer används i allmänhet helt petroleumbaserade material, som PET-fibrer, eftersom det har hög hållbarhet och goda flamskyddsegenskaper. Mitsubishis nya material är en kombination av bomullsfibrer och PET-fibrer, som både reducerar koldioxidutsläppen och minskar oljeanvändningen. Det nya materialet klarar samma höga krav på hållbarhet och flamskydd, som de helt petroleumbaserade.
Grön inredning
Mitsubishis nyutvecklade material kan, förutom till bilsäten, även användas till innertak och i paneler. Eftersom bomull är ett lättillgängligt organiskt material, bedöms användningen av det nya sammansatta materialet att öka i olika biltyper framöver.
Preliminära beräkningar visar att koldioxidutsläppen under hela livscykeln (från råmaterial till avfallshantering) minskar med cirka 20 procent jämfört med vanliga produkter (100 procent PET).
För att minska den globala uppvärmningen och spara världens oljereserver kommer Mitsubishi Motors att fortsätta sin forskning för att vidareutveckla företagets ”Green Plastic”-teknik. Syftet är att i framtiden kunna ersätta ännu fler petroleum-baserade bildelar med miljövänligare alternativ.