Nyhet

Bästa aprilmånaden för personbilar på 22 år

– Det var fortsatt full fart på bilmarknaden i april. Personbilsregistreringarna var de högsta för en aprilmånad på 22 år. När vi ser på den procentuella ökningen jämfört med förra året är det viktigt och komma ihåg att vi jämför med mycket starka fjolårssiffror. Bilmarknaden hade vid den här tiden förra året kommit igång på allvar efter finanskrisen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
Starka lastbilssiffror
– De starka registreringssiffrorna för både lätta och tunga lastbilar i april visar att aktiviteten är hög i den svenska ekonomin. Lätta lastbilar nådde i april sin näst högsta nivå någonsin för en aprilmånad. Tunga lastbilar ökade kraftigt vilket visar på det stora behovet av lastbilstransporter när ekonomin växer, fortsätter Bertil Moldén.
Fördubblad dieselandel på fyra år
– Dieselandelen av nybilsregistreringarna var 60 procent under det första tertialet i år, vilket är en fördubbling av andelen på bara fyra år. Den ökade dieselandelen är en viktig orsak till den rekordsnabba minskningen i Sverige av nya personbilars koldioxidutsläpp, säger Bertil Moldén.
Osäkerhet om tjänstebilsbeskattningen ger minskad andel alternativbränslebilar
– Andelen etanolbilar och gasbilar har minskat hittills i år, vilket sannolikt beror på att regeringen dragit ut på tiden med att ge klara besked om den framtida tjänstebilsbeskattningen. Tjänstebilsinnehavarna har istället i stor utsträckning valt att satsa på dieselbilar, avslutar Bertil Moldén.

 
Fortsatt stark marknad för både personbilar och lastbilar
Under april registrerades 28 940 nya personbilar, vilket är en ökning med 12,8 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna ökat med 16,4 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 18,8 % under april till 4 361. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 30,2 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i april med 16,9 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 29,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 30,3 % och tunga lastbilar har ökat med 33,0%.
37,4 procent miljöbilar i april
Antalet registreringar av miljöbilar ökade under april med 20,5 % och uppgick till 10 825. Andelen miljöbilar i april var 37,4 %. Det kan jämföras med en andel på 35,0 % i april förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 36,0 %, jämfört med 35,6 % samma period förra året.
60,1 procent dieslar i april
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 37,0 % i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 60,1 %. April förra året var dieselandelen 49,4 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,3 % jämfört med 48,2 % samma period förra året.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under april med 67,2 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 50,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 45,0 % i april i år jämfört med 33,6 % april förra året.

logo
Redaktionen