Nyhet

Vindrutans ram och nedre del kan skada

Fotgängare som blir påkörda av bilar är ett stort globalt problem. En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar nu att överkroppskollision med bilens nedre vindruteområde är en vanlig orsak till svåra skador och dödsfall hos vuxna, särskilt i de olyckor där huvudet träffas. Barn som skadas i huvudet vid påkörningar träffas oftast av motorhuven.
– Dagens fotgängarskyddssystem fokuserar på huvudislag mot motorhuven. Vår forskning visar att man behöver utöka skyddssystemen till nedre delen av vindrutan och A-stolparna, alltså främre stolpar mellan motorhuv och tak, för att minimera invalidiserande och dödliga skador, säger Rikard Fredriksson, doktorand vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
Man uppskattar att minst 400.000 fotgängare i världen dödas i trafikolyckor varje år. För att utveckla effektiva skyddssystem för bilar behöver tillverkarna kunskap om vilka skador som är vanligast och vilken del av bilen som oftast orsakar dessa skador. Skyddssystem kan antingen utformas som mjukare deformationsområden på bilens utsida. Men eftersom detta inte alltid är möjligt på grund av utrymmesbrist så används också krockkuddar eller motorhuvar som lyfts upp endast vid krocktillfället.
I sin doktorsavhandling har Rikard Fredriksson utgått från olycksdata från två områden: fotgängare i Dresden/Hannover i Tyskland som skadats när de blivit påkörda av bilar, samt motsvarande dödsolyckor i Sverige. Krockprov utfördes experimentellt med huvudattrapper mot en motorhuv samt i dator, där man i beräkningarna använde krockdockor mot en hel bil. I båda fallen gjordes efterföljande datorhjärnsimuleringar av krockförloppen.
Resultaten visar bland annat att 31 procent av alla påkörda fotgängare fick skador som forskarna bedömde skulle leda till lindrigare invalidisering, och att fem procent skadades med en högre grad av invaliditet som troligt resultat. För den högre invaliditetsgraden dominerade huvudet bland kroppsregioner. För svåra och dödliga skador var det framförallt vindrutans ram och nedre området nära instrumentbrädan som orsakade skada. Bröstskador orsakades både av motorhuvs- och vindruteområdet.
Vissa kritiska punkter när det gäller fotgängarskydd på bilar regleras i lag, som bland annat kräver godkända krockprov. Rikard Fredriksson konstaterar dock att lagen inte tar upp huvuddelen av de svåra och dödliga skador som sker i trafiken idag.
– Barn huvudskadas mest frekvent från motorhuvsområdet vilket belyses i dagens lagkrav. Men provet utvärderar bara så kallad linjär belastning på huvudet och hjärnan och inte rotationsbelastning, vilket man vet orsakar många hjärnskador i fotgängarolyckor, säger han.
Det mest effektiva bilmonterade skyddet för fotgängare får man enligt forskarna om skyddssystemen för motorhuv och vindrutan kombineras med autobromsande system som minskar bilens hastighet anpassat till designen för övriga skyddssystem. Eftersom islagspunkter och islagshastighet beror på bilens design och yttergeometri, rekommenderas också att biltillverkare använder helkroppssimuleringar i testmetoderna.
Rikard Fredriksson är även verksam som forskare vid Autoliv som har finansierat avhandlingsarbetet.
Doktorsavhandling: Priorities and Potential of Pedestrian Protection – Accident Data, Experimental Tests and Numerical Simulations of Car-to-Pedestrian Impacts, Rikard Fredriksson, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Disputation sker fredag den 8 april 2011.

logo
Redaktionen