Nyhet

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lag om avgasrening som trädde i kraft den 1 maj 2011. Samtidigt upphävdes den gamla lagen om motorfordons avgasrening och motorbränsle. Med anledning den nya lagen gjorde riksdagen vissa förtydliganden i bestämmelserna om beskattning av bilar:

  • Bilar som är klassificerade enligt den gamla lagens miljöklasser ska kunna beskattas enligt det systemet också i fortsättningen.
  • Elbilar som tidigare varit skattefria fortsätta vara det.
  • Bilar som är klassificerade i utsläppsklass El enligt den nya lagen befrias också från fordonsskatt.

Lagändringarna gäller från den 1 juni 2011, men för nya elbilar gäller ändringarna redan från den 1 maj 2011. Riksdagen sa ja till utskottets förslag.

logo
Redaktionen