Nyhet

Nya bilar ökar mest i Västernorrlands län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-april visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar var Västernorrlands län med ett plus på 38 procent följt av Hallands län med en ökning på 26 procent, Kalmar län med plus 24 procent och Stockholms län på fjärde plats med en ökning på 20 procent hittills i år. Flest bilar registreras i Stockholms län, där var fjärde ny bil i Sverige registreras. Gotland är det län som har den högsta andelen miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet och Jämtlands län har den högsta dieselandelen.
– Den goda bilkonjunkturen är ett bra mått på att det går bra för AB Sverige. 9 av 21 län visar uppgångar av nybilsregistreringarna på över 15 procent hittills i år, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.
– Den kanske mest dramatiska omställningen på den svenska bilmarknaden under senare år är den kraftiga ökningen av dieselandelen, som har slagit igenom i samtliga län. I Jämtlands län, som har den högsta dieselandelen, har andelen nya bilar som är dieslar ökat från 32 procent under 2006 till 77 procent hittills i år. I Blekinge län, som har den lägsta dieselandelen har ökningen varit från 15 procent 2006 till 49 procent dieslar hittills i år, konstaterar Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-april 2011
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-april 2011 då 43,6% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Västra Götalands län med 40,0% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 36,0% under jan-april 2011 jämfört med 35,6% under jan-april 2010.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-april 2011
Den högsta dieselandelen under jan-april 2011 hade Jämtlands län med 77,1% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 74,7%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-april 2011 var 60,3% jämfört med 48,2% under jan-april 2010.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-april 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-april 2011 till 25 700 vilket är 20,5% fler än under jan-april 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 18 767 registreringar, en uppgång med 14,4%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Västernorrlands län med ett plus på 38,0%, följt av Hallands län med en ökning på 26,3% och Kalmar län med plus 23,7% under jan-april 2011.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-april 2011 med 13 668 följt av Göteborg med 5 585 registreringar. Sorsele var den kommun som hade minsta antalet registreringar med 4 bilar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen