Nyhet

Många tvättar bilen hemma trots kunskap om miljöeffekterna

Åtta av tio, 85 procent, vet att det är bäst ur miljösynpunkt att tvätta bilen i en biltvätt eller på en självtvättsanläggning. Trots det tvättar fyra av tio bilägare sin bil hemma. Det framgår av en ny Sifoundersökning som Statoil låtit genomföra. 
Kunskaperna om miljöeffekter av biltvätt har ökat något sedan 2007 då Statoil ställde motsvarande fråga. Hela 85 procent av de tillfrågade känner till att det är mer miljövänligt att tvätta bilen på en biltvätt eller i en självtvättsanläggning än hemma. Det kan jämföras med 2007 då andelen var 81 procent. Trots detta tvättar 40 procent av bilägarna bilen hemma på gräsmattan, uppfarten eller på gatan.
– När man tvättar bilen för hand hemma går det åt onödigt mycket vatten och en mängd skadliga ämnen rinner rakt ut i naturen. Tvättar man istället bilen på en biltvätt tas allt smutsvatten om hand och spillvattnet går till kommunens reningsverk, säger Gunilla Blomkvist, miljöchef på Svenska Statoil.
Samtliga Statoils biltvättar är utrustade med oljeavskiljare och slambrunn som tar hand om en stor del av smutsen. Dessutom har Statoil ytterligare rening med vattenreningsverk på ungefär tre fjärdedelar av biltvättarna. I vattenreningsverken återvinns vattnet och de kommunala reningsverken avlastas.
– Vi vet sedan tidigare att många tvättar bilen hemma eller på gatan av rädsla för att bilen ska skadas i biltvätten. Men det är en myt. Dagens biltvättar har mjuka borstar och miljöanpassade kemikalier och det är minst lika skonsamt för bilen att tvätta bilen i biltvätten som att göra det själv, säger Gunilla Blomkvist.

logo
Redaktionen