Produktnyheter

Beröringsfri pulverlacksmätare för ohärdat pulver

Karl Deutsch Nordiska AB i Västerås lanserar nu en helt ny beröringsfri skikttjockleksmätare för mätning av pulverlack innan härdning. Elcometer 550 kan noggrant mäta upp och beräkna skikttjockleken på pulverlack efter härdning. Mätnigen sker beröringsfritt på ohärdat pulver med hjälp av ultraljud. I och med detta kan processen styras redan vid applicering av första detaljen och därigenom försäkra sig om ett bra slutresultat. 
Nämnvärda nya funktioner

  • Stor och tydlig färgdisplay
  • Mätområde 30-110 µm
  • Noggrannhet ± 5 µm eller 5% av mätvärdet.
  • Möjlighet att lägga in gränsvärden
  • Robust och ergonomisk
  • Historik för de senaste 100 mätvärdena
logo
Redaktionen