Nyhet

Unikt trafiksäkerhetsinitiativ belönar positivt beteende

Med uppmuntran istället för hot hoppas NTF och Volkswagen öka trafiksäkerheten genom att belöna bilister som håller hastighetsbegränsningen och minskar miljöpåverkan. Hastighetslotteriet registrerar bilister som håller laglig hastighet och istället för att bötfälla dem som kör för fort, är farthållarna med och tävlar om 10.000 kr. Hastighetslotteriet besöker fem städer med start i Helsingborg den 19:e maj.
Enligt Polisens nationella hastighetskontroll kör bilister ofta för fort på 30-sträckor utanför skolor. Det minskar kraftigt trafiksäkerheten och bidrar dessutom till en ökad miljöpåverkan. Sverige har länge prövat metoden att med hot om böter försöka sänka det generella trafiktempot, trots det återstår mycket att göra.
Syftet med Hastighetslotteriet är att med morot istället för piska, uppmuntra bilister att hålla hastighetsbegränsningarna och därmed minska miljöpåverkan. Hastighetslotteriet fungerar genom att en omvänd fartkamera registrerar bilar som håller hastighetsbegränsningen och belönar bilister, istället för att som på vanligt vis bötfälla dem som kör för fort. Genom att erbjuda alla som kör lagligt och som registreras av en fartkamera en möjlighet att vinna 10 000 kr, hoppas NTF och Volkswagen kunna sänka det allmänna trafiktempot och öka trafiksäkerheten.
–  Vi har alltid sagt att det behövs nya idéer för att ta nästa stora kliv på trafiksäkerhetsområdet. Med hårdare lagar kommer vi bara en bit på vägen. Därför ville vi testa ett annat angreppssätt, förklarar Jan Sandberg, VD på NTF.
En lokal undersökning med 200 invånare från varje stad kommer att presenteras inför varje hastighetsaktivitet. Syftet med undersökningen är ta reda på attityder kring fortkörning och inställning till ett försök där bilförare som håller hastighetsbegränsningen belönas.
Hastighetslotteriet kommer att testas på fem utvalda orter mellan den 19 maj till den 1 juli. Resultatet dokumenteras noggrant för att sedan överlämnas till bland annat Trafikverket den 31 augusti. Fartkameran testades i Stockholm under tre dagar i september med positivt resultat. Innan experimentet var genomsnittshastigheten på den valda 30-sträckan högre än den lagliga, under försöket minskade hastigheten med 22 procent. Farterna förblev lägre även efter att försöket avslutats.
Turnéplan:
Helsingborg:    19-20 maj, kl 7-18
Kalmar:           26-27 maj, kl 7-18
Karlstad:         9-10 juni, kl 7-18
Gävle:             16-17 juni, kl 7-18
Umeå:            29-31 juni, kl 7-18
Läs mer på www.hastighetslotteriet.se

logo
Redaktionen