Produktnyheter

Volvo Lastvagnar först med gaslastbil för långa transporter

Volvo Lastvagnar utökar sin satsning på alternativa bränslen genom att lansera nya Volvo FM MethaneDiesel. Lastbilen drivs av upp till 75 procent gas och kan med sin bränsleeffektiva tekniklösning – som ger längre räckvidd – avsevärt minska CO2-utsläppen från tunga och långa transporter.

 – Säljstarten av vår metandiesellastbil skapar nya förutsättningar för gasbilsmarknaden. Genom att använda flytande gas i en effektiv dieselmotor gör vi det möjligt att köra gasdrivna lastbilar i tyngre och längre transporter, vilket vi är först med i Europa, säger Claes Nilsson, chef för Volvo Lastvagnars Europadivision.

Att företaget utvecklar tekniken för gasdrift och gör den attraktivare för transportsektorn skapar möjligheter att i framtiden markant minska den samlade miljöpåverkan från tunga transporter. Denna teknik ger med naturgas 10 % lägre utsläpp av CO2 jämfört med diesel. Långsiktigt ser Volvo Lastvagnar en ökad användning av naturgas som ett viktigt steg mot större tillgång och användning av biogas, vilket minskar CO2-utläppen ytterligare.

Med bättre förbränningsteknik och minskade utsläpp jämfört med traditionella gasdrivna tändstiftsmotorer ger Volvos gasteknik 30 till 40 procent högre effektivitet, vilket även medför en minskad bränsleförbrukning med 25 procent.  Det innebär att om Volvos gaslastbil körs på biogas kan utsläppen av koldioxid minska med upp till 70 procent jämfört med en vanlig dieselmotor.

Genom att priset för naturgas ofta är betydligt lägre än diesel kan även ekonomiska besparingar göras, något som ofta är en förutsättning för brett mottagande av ny teknik.

 Volvo FM MethaneDiesel kommer i ett första skede att säljas i Europa. Först ut är Holland, Storbritannien och Sverige där infrastrukturen för flytande gas är mest utbyggd. För närvarande planeras en tillverkning av omkring 100 lastbilar under 2011. Serieprodukton startar i augusti. Lansering i andra delar av världen följer, liksom försäljning på fler Europeiska marknader.

– Om utvecklingen går som vi hoppas så räknar vi med att inom redan två år vara igång med försäljningen i 6-8 länder i Europa och sälja omkring 400 Volvo FM MethaneDiesel på årsbasis. Naturligtvis är den framtida försäljningen väldigt beroende på utbyggnaden av tankställen med flytande gas för tunga fordon, säger Claes Nilsson.