Produktnyheter

Nu kommer nya dumprar från CAT

Caterpillar lanserar nästa generation av ramstyrda dumprar. Bland de nya modellerna i B-serien finns nu 735B, med en nyttolast på 32,7 ton, 740B med en nyttolast på 39,5 ton och 740B EJ med den populära ejektorkorgen, med en nyttolast på 38 ton. Alla tre modeller finns tillgängliga med emissionskonfigurationer som antingen motsvarar Tier 2/Steg 2 eller är Tier 4 Interim/Steg IIIB-certifierade och anpassade till behoven hos kunderna världen över. I båda konfigurationerna ingår styrsystem för transmission och framdrivning som ger ökad produktivitet. De nya dumprarna är också anpassade till att ge en bekvämare förarupplevelse och minskar förartrötthet med en förbättrad utformning av hytten.
Minskade avgasemissioner med  Tier 4 Interim/Steg IIIB
De tre dumprarna i B-serien finns tillgängliga med Tier 4 Interim/Steg IIIB-certifierade Cat®-dieselmotorer för de länder där sådana krävs. Caterpillar har använt de beprövade komponenter för elektronisk bränsleinsprutning och luftinmatning som ger högsta tillförlitlighet tillsammans med en modulbaserad efterbehandlingslösning som tål de krävande arbetsförhållanden som kan förekomma under byggprojekt.
Systemen som används i dumprarna i B-serien i enlighet med Tier 4 Interim/Steg IIIB släpper ut 90 % mindre partikelsubstanser och minskar emissionerna av kväveoxider (NOx) med upp till 50 %. Emissionskontrollerna har bland annat ett dieselpartikelfilter (DPF) som fångar upp sot. Den här nödvändiga processen att avlägsna sot kallas regenerering. Regenereringssystemet arbetar kontinuerligt och utan att föraren behöver göra något, och sparar därmed arbetstid. Regenereringen kan utföras på ett antal sätt, så maskinens arbetsmönster behöver inte modifieras.

Optimerad Drivlina
Caterpillar har gjort ytterligare förbättringar av systemet med sexhjulsdrift. Ett nytt system för dragkraftsreglering (ATC) med helt proportionell vridmomentsdistribution eliminerar behovet av förarinblandning för att bibehålla maximal dragkraft vid besvärliga körförhållanden. Med det nya proportionella ATC-systemet varierar dumpern automatiskt och kontinuerligt spärrarnas låsning för både tvär- och mellanaxlarna i takt med att markförhållandena ändras.
Det optimerade proportionella ATC-systemet ger förbättrad framdrivning vid alla körförhållanden, minskar cykeltiden och ökar produktiviteten. Det automatiska systemet minskar också risken för felanvändning, minskar slitage, förlänger komponenternas livstid och minskar kostnaderna.
Caterpillar har även uppgraderat automatväxlingen med ett antal viktiga tekniska förbättringar. Förändringarna innebär mjukare växlingar, eftersom vridmomentet bibehålls genom varje växling och ger bättre acceleration, speciellt i lutningar. Växling till lågt varvtal vid lägre hastigheter ger förbättrad bränsleeffektivitet och enklare maskindrift, och ger föraren känslan av att köra en personbil vid växlingar.

Förbättrad förarmiljö
Dumprarna i B-serien är konstruerade och byggda med föraren i fokus. Under ett tufft yttre, med ett kraftfullt nytt utseende, en inbyggd förstärkt stötfångare och de helt inneslutna vevhusskydden döljer sig Cats idealiska förarmiljö. En ny formsprutad instrumentpanel med ny klädsel ger en förbättrad passning och en estetiskt mer tilltalande arbetsmiljö.
Alla modeller i B-serien tillverkas vid Caterpillars produktionsanläggning i Peterlee i Storbritannien. Anläggningen har kunnat dra nytta av finansiella investeringar som saknar motstycke, omfattande utbildningsprogram för de anställda och en heltäckande produktvalideringsprocess som säkerställer att varje dumper överträffar förväntningarna hos våra kunder runt om i världen.

logo
Redaktionen