Produktnyheter

Toyotas navigator varnar den som kör mot färdriktningen

Bilförare som kommer fel och av misstag börjar köra mot färdriktningen på t ex motorvägar kommer snart att kunna bli varnade av bilens navigationssystem. För det japanska vägnätet har Toyota utvecklat en funktion till sina inbyggda navigatorer, som varnar med både röst- och bild om bilen är på väg åt fel håll.
Tekniken innebär att bilens färdriktning övervakas på motorvägar och vissa avgiftsbelagda vägar vid på- och avfarter, bensinstationer och rastplatser samt vägkorsningar. Om bilen är på väg att köra ut mot färdriktningen så uppmärksammas föraren tydligt på detta och har då möjlighet att vända bilen rätt igen innan en olycka hinner ske.
Den nya funktionen bygger på den senaste utvecklingen när det gäller kartuppdateringar och exakta positionsbestämningar med hjälp av GPS, gyro, fordonshastighet och andra sensorer som gör det möjligt att med precision avgöra hur bilen rör sig. Den kommer att kunna installeras från 1 juni 2011 i nya Toyota-bilar med inbyggd navigator.
Under 2010 inrapporterades 948 incidenter i Japan, till följd av att någon har kört mot färdriktningen och statistik visar att det är en ökande trend. Det finns många orsaker till att förare oavsiktligt kör mot färdriktningen men äldre förare över 65 år är överrepresenterade i den japanska undersökningen. Vid drygt 48 % av de rapporterade fallen i Japan var äldre förare inblandade.
Utvecklingen av funktionen är ett led i Toyotas strävan att utveckla fordon som förbättrar säkerheten och mobiliteten för alla typer av trafikanter och tror att systemet kommer vara mycket effektivt att förhindra att förare ofrivilligt kör mot färdriktningen.

logo
Redaktionen