Nyhet

Ozonsimulator kan bidra till att minska global uppvärmning

Inom en snar framtid ska det kunna gå att förutsäga utbredningen och koncentrationerna av det skadliga marknära ozonet i södra och östra Asien. Det görs med hjälp av en avancerad simulator, som har utvecklats av Toyota i samarbete med ett universitet i Kina och forskningsinstitut i Indien och Österrike. Syftet är att få underlag för åtgärder som kan minska energi¬förbrukningen och begränsa utsläpp av ämnen som orsakar luftföroreningar.
Den nya ozonsimulatorn kan med hög precision förutsäga ozonhalterna i troposfären, alltså det marknära luftskiktet upp till ca 10.000 meters höjd. Till skillnad från det mer kända ozonet i stratosfären, som skyddar jorden mot ultraviolett strålning, är det marknära ozonet den främsta orsaken till fotokemisk smog som är skadlig för både människor och växtlighet. Det är också en av de växthusgaser som, vid sidan av koldioxid och metan, bidrar till den globala uppvärmningen.
Simulatorn – som Toyota har utvecklat i nära samarbete med Tsinghua-universitetet i Kina, The Energy and Resources Institute (TERI) i Indien och International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Österrike – ger en tredimensionell modell av luftkvaliteten över hela södra och östra Asien, och kan förutspå halterna av marknära ozon utifrån de aktuella vädermässiga förhållandena.
Resultatet från simuleringarna ska användas som underlag för att ta fram regler och åtgärder som kan bidra till att minska halterna av såväl marknära ozon som koldioxid och luftföroreningar. I Kina har sådant utredningsarbete redan inletts för några av de större städerna och FN-miljövårdsprogram UNEP har också pekat på att en minskning av det marknära ozonet kan vara effektivt för att dämpa den globala uppvärmningen.
Toyotas förhoppning är att simulatorn kommer att användas brett i olika länder och regioner i södra och östra Asien, och på så sätt bidra till utformningen av en effektiv energipolitik som kombinerar minskad energiförbrukning och CO2-utsläpp med en begränsning av marknära ozon.

logo
Redaktionen