Nyhet

Investeringar på 200 miljoner i aluminiumproduktion

Efter beslut från Miljödomstolen kan Stena Aluminium inleda investeringar på närmare 200 miljoner i aluminiumproduktionen i Älmhult.
– Vi får utrymme att nära nog fördubbla produktionen till 90.000 ton per år. Det är ett mycket positivt besked för svenskt näringsliv som har en ständigt ökande efterfrågan på aluminium, säger Staffan Persson, VD Stena Aluminium.
Stena Aluminium är Sveriges enda smältverk som producerar aluminium av återvunnet material. Bolaget är ledande i Norden inom sitt område och har under 60 år bedrivit aluminiumproduktion i Älmhult. Bolaget levererar kundanpassade aluminiumlegeringar till gjuteri- och stålindustri.
– Det har varit en resa med tillståndsansökan men genom beskedet kan vi trycka på startknappen att till en början göra omfattande miljöinvesteringar på närmare 100 miljoner kronor. Med ny rökgasrening, efterbrännkammare och högre skorsten ska vi ta bort det lokala obehaget av lukt från produktionen. Investeringarna innebär att miljöpåverkan vid utbyggd drift kommer bli lägre än idag. Åtgärderna ska vara klara under våren 2012, säger Staffan Persson.
De närmaste åren handlar det om sammantaget 200 miljoner som bolaget ska investera för att minska miljöpåverkan och öka produktionen.
– I detta ingår också att vi vill ta vara på spillvärme från produktionen och leverera den till Älmhults fjärrvärmeverk. Värmen från vår anläggning kan värma minst 1000 småhus per år så potentialen är enorm. Här söker vi nu en lösning med EON som driver fjärrvärmenätet i Älmhult.
Bolagets framtidssatsningar är också viktiga för att trygga tillgången till aluminium för svenskt näringsliv. Användningen av aluminium ökar ständigt. Fordons-, telekom- och möbelindustrin är exempel på detta. Det är flitigt använt i en rad av miljöprodukter på grund av sina många eftertraktade egenskaper: det är hållfast, har låg vikt, är enkelt att sammanfoga och forma. Aluminium passar därför mycket bra i exempelvis fordon som ska vara lätta så de blir bränslesnåla. Dessutom kan aluminium återvinnas om och om igen utan slut.
Staffan Persson framhåller den stora miljönyttan med att producera aluminium av återvunnet material.
– De senaste åren har vi bidragit till att undvika 450.000 ton koldioxid varje år då återvinningen skapar stora fördelar. I framtiden kan det handla om en fördubblad miljövinst genom det växtutrymme vi nu fått.

logo
Redaktionen