Nyhet

Teknik för att undvika viltolyckor

Volvo Personvagnar tar nu nästa steg i utvecklingen av aktiv säkerhet genom att utveckla ett system som varnar och automatiskt bromsar för djur på vägen. Det nya systemet ska introduceras på marknaden om ett par år. 
Projektet att utveckla ett säkerhetssystem som minskar risken för kollisioner med vilda djur är en del av Volvo Personvagnars vision för 2020 – att ingen ska drabbas av allvarliga skador i en ny Volvo. Det nya systemet bygger på tekniken i Pedestrian Detection med full autobroms som introducerades 2010.
Kamera och infrarött ljus
– Systemet har två delar, en radarsensor och en infraröd kamera som registrerar trafiksituationen, säger Andreas Eidehall, en av Volvo Personvagnars experter på aktiva säkerhetssystem.
Det är viktigt att systemet också fungerar i mörker, eftersom de flesta viltolyckor inträffar i gryningen eller skymningen och under de mörka vintermånaderna. Kameran övervakar vägen framför bilen och om ett djur finns inom systemets räckvidd varnar det föraren med en ljudsignal. Om föraren inte reagerar bromsas bilen automatiskt.
– Avsikten är att systemet ska fungera vid normal landsvägshastighet. Om systemet inte kan hjälpa föraren att helt undvika kollisionen kommer systemet att sänka bilens hastighet tillräckligt mycket för att minska kollisionskraften och därmed risken för allvarliga olyckor, fortsätter Andreas Eidehall.
Dataanalys
En utmaning som teknikerna står inför är att lära systemet att känna igen olika djur. Ett utvecklingsteam från Volvo Personvagnar tillbringade en eftermiddag i en djurpark med att filma och digitalisera filmsekvenser av olika djur och deras beteendemönster. Just denna eftermiddag koncentrerade sig teamet på älg, kronhjort och dovhjort. Genom att sakta köra längs en stig där foder hade lagts ut för att attrahera djuren kunde en mängd data registreras som sedan används för att utvärdera och utveckla sensorsystemet.
I första fasen kommer systemet att reagera på stora djur som riskerar att skada föraren eller passagerarna vid en kollision med exempelvis älg, hjort och ren.
Allvarliga risker i samband med viltolyckor
Många bilförare är mycket oroade över risken för kollisioner med vilda djur. Det finns all anledning att känna oro. Enbart i Sverige rapporteras det över 40 000 viltolyckor varje år. Den största faran är om man kör på en älg.
– Vid en kollision med en älg finns det en relativt stor risk för personskador, eftersom det är vanligt att djuret hamnar på eller rullar över bilens front och vindrutan, säger Andreas Eidehall.
När det gäller systemet och dess olika funktioner kan Andreas inte gå in på detaljer. Projektet har bara pågått i lite drygt ett år och det återstår fortfarande mycket arbete. Olika tekniska lösningar prövas fortfarande, programvara utvecklas och medan systemet ”lär sig” att känna igen olika djur utvecklas också de olika beslutsmekanismerna, dvs. hur och när skyddssystemet ska reagera.
– Vi kan se i vår olycksstatistik att detta är ett viktigt område att prioritera. Vi vet dessutom att det finns ett stort intresse på marknaden för den här typen av säkerhetssystem. När vi demonstrerade Pedestrian Detection med full autobroms fick vi ofta frågan om skydd för olyckor med vilda djur. Vi kommer att presentera ett marknadsfärdigt system inom ett par år, säger Andreas Eidehall avslutningsvis.
Fakta, viltolyckor i trafiken:
Antal viltolyckor i Sverige: drygt 47 000 under 2010. Källa: Nationella Viltolycksrådet
Olyckor med älg: cirka 7 000. Källa: Nationella Viltolycksrådet.
Statistik som bygger på Volvos olycksdatabas visar att kollisioner med älg innebär en hög skaderisk.
Det amerikanska Insurance Institute for Highway Safety har ställt samman statistik för perioden 1993-2007. Totalt avled 2 499 personer i viltolyckor under den perioden. Enligt rapporten ökar också antalet viltolyckor med nästan 30 procent i november. USA:s största försäkringsbolag, State Farm, rapporterar att antalet ersättningskrav på grund av viltolyckor ökade med 14,9 procent mellan 2003 och 2008.